Budynek Urzędu Gminy
 
 
 
 
 

Z życia Gminy

 
2019-09-21
zdjęcie do wpisu Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka

Ważnymi elementami, bezpośrednio angażującymi turystów i mieszkańców w każdym wieku, są pikniki ekologiczne, które w ramach projektu realizowane będą w powstałych placach do edukacji ekologicznej z wykorzystaniem sezonowych centrów edukacji ekologicznej. W ramach kampanii projektu planowane są cztery - po jednym pikniku w każdym sołectwie. Pikniki ekologiczne zostały wpisane w kalendarz imprez sołeckich i gminnych, ponieważ planuje się realizować je cyklicznie.
Całodzienne pikniki integrujące wszystkie grupy odbiorców, zarówno mieszkańców, jak i turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży mają mieć charakter edukacji przez zabawę, stymulować aktywność twórczą, obejmować ćwiczenia i ekologiczne zabawy praktyczne, konkursy, zajęcia zachęcające do współpracy w ramach wykonywanych zadań.
Pikniki ekologiczne będą mieć miejsce w poszczególnych Centrach Ekologicznych:
►6 września o 15.00 w Bujakowie - plac przy rozwidleniu ulic Szkolnej i Stara Karczma,
►7 września o 10.00 w Kobiernicach - w otoczeniu boiska sportowego przy ul. Krańcowej,
►13 września o 15.00 w Czańcu - na terenie Ośrodka Sportu przy ul. Zagłębocze 9,
►14 września o 10.00 w Porąbce - na tyłach Urzędu Gminy przy ulicy Krakowskiej.
W ramach pikników organizowane będą stacje ekologiczne z wykwalifikowanymi edukatorami oraz animacje, gry i zabawy dla dzieci.

więcej
 
 
2019-09-09
ZEBRANIA WIEJSKIE
zdjęcie do wpisu ZEBRANIA WIEJSKIE
 
 
2019-09-03
zdjęcie do wpisu Przekazano umowę.

W siedzibie BZPG na obszarze zajezdni PKS w Bielsku-Białej SA wojewoda śląski Jaroslaw Wieczorek i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazali umowę zawartą między Skarbem Państwa a naszym Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym na organizację przewozów autobusowych na liniach podmiejskich na terenie Powiatu Bielskiego.

więcej
 
 
2019-09-02
Witaj Szkoło!
zdjęcie do wpisu Witaj Szkoło!

Witaj Szkoło
Nowy rok szkolny 2019/2020

Składamy Państwu życzenia satysfakcji z pracy oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń zawodowych w rozpoczynającym się w dniu dzisiejszym nowym roku szkolnym 2019/2020.

Mamy nadzieję, iż rok ten okaże się dla całego Grona Pedagogicznego rokiem nie tylko przekazywania swoim podopiecznym wiedzy, ale także rokiem realizacji i wcielania w życie wielu pożytecznych inicjatyw dydaktycznych i wychowawczych.

Także wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy radości z sukcesów szkolnych, zarówno tych wielkich jak i tych małych. Wierzymy, iż zdobyta w tym roku szkolnym wiedza oraz pogłębione zainteresowania będą owocować w przyszłości. Życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Życzymy aby szkoła była dla Was także miejscem radości i wielu przyjaźni.

Ze swej strony zapewniamy o swojej przychylności i otwartości na wszelkie sprawy, które służyć będą rozwojowi oświaty na terenie naszej Gminy. Mamy nadzieję, iż kolejny rok szkolny okaże się dla nasz wszystkich rokiem zrealizowanych celów.

Władze Gminy Porąbka

 
 
2019-09-01
Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi
zdjęcie do wpisu Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi

Na wydarzenie zaprasza Klub Honorowych Dawców Krwi „Płomień” przy OSP Kobiernice, który zapewnia dla wszystkich uczestników marszu grochówkę.

 
 
2019-09-01
Dożynki sołectwa Czaniec
zdjęcie do wpisu Dożynki sołectwa Czaniec

W dniu 1 września odbyły się Dożynki sołectwa Czaniec.
Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem z tego wydarzenia.

Z D J Ę C I A

 
 
2019-08-31
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
zdjęcie do wpisu Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 31 sierpnia b.r. (sobota) na stadionie sportowym w Porąbce odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9.00.

W sporcie pożarniczym rywalizować będą strażacy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

a) w grupie dziewcząt wystartują drużyny z:
- OSP Bujaków,
- OSP Czaniec.
- OSP Kobiernice ,
- OSP Porąbka;
b) w grupie chłopców drużyny z:
- OSP Czaniec,
- OSP Kobiernice,
- OSP Porąbka.
Swoje umiejętności zaprezentują również strażacy którzy ukończyli 18 lat.
Wystartują dziewczyny z Bujakowa i Czańca.
Sporo emocji będzie w rywalizacji męskich drużyn:
- OSP Bujaków,
- OSP Czaniec,
- OSP Kobiernice,
- OSP Porąbka.
Swoje umiejętności zaprezentuje Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Kobiernic.
Wystartują dzieci w wieku 8-12 lat.
W sporcie pożarniczym strażacy startują w dwóch dyscyplinach:
- w sztafecie pożarniczej z przeszkodami,
- w ćwiczeniu bojowym.
Najlepsze drużyny awansują do zawodów pożarniczych na szczeblu powiatu.
Będzie dużo emocji, huku motopomp pożarniczych, wody i świetnej zabawy.
Zapraszamy naszych mieszkańców, gości którzy będą wypoczywać nad potokiem Wielka Puszcza. Życzymy dobrej zabawy.

Zaprasza Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek oraz Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Porąbce.

 

Z prac Urzędu

 

2019-09-13

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo- Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Porąbka.

Zobacz

 

2019-09-13

X Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (tj.wtorek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Porąbka.

Zobacz

 

2019-09-13

Informacja dotycząca badania ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zobacz

 

2019-09-13

Informacja Komisarza Wyborczego  w Bielsku-Białej I o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych.

Zobacz

 

2019-09-11

Informacja o przełożeniu terminu dyżuru w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zobacz

 

2019-09-09

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały „Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Zobacz

 

2019-09-05

 

Fot. Wikipedia

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.

Zobacz

 
Licznik odwiedzin strony
 
 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.