Budynek Urzędu Gminy
strona główna / Wyniki naboru – wymiana kotłów – stan na dzień 05.04.2018 r.
 

Wyniki naboru – wymiana kotłów – stan na dzień 05.04.2018 r.

 

Informuję, że na podstawie złożonych i zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opublikowano aktualne na dzień 5 kwietnia 2018 roku listy:

  1. Lista Inwestorów na rok 2018 ,

  2. Lista rezerwowa na rok 2018 ,

  3. Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków – zadania planowane do wykonania w roku 2019 .

 

 

Na podstawie Listy inwestorów na rok 2018 Gmina złoży teraz wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki oraz o umorzenie części wcześniej zaciągniętej pożyczki, z którego środki planujemy przeznaczyć również na ten cel.

Dopiero po rozpatrzeniu wniosków oraz uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu i Rady Funduszu, do Inwestorów na rok 2018 zostaną przesłane umowy dotacji, a po ich podpisaniu będzie możliwe ponoszenie wydatków na wymianę kotłów.

Przypominam, że zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego polegającego na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka w 2018 r.” dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed zawarciem umowy pomiędzy Gminą, a Inwestorem. Zatem wydatki wynikające z faktur wystawionych przed datą podpisania umowy dotacyjnej nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne a tym sam nie zostaną wliczone do ogólnej wartości inwestycji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami winna być wyższa niż 10 000 zł.

 

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.