Budynek Urzędu Gminy
strona główna / Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu
 

Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu

 

 

 

 

Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.
Zapisy na szkolenia odbywają się w biurze nr 26 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce (pn, śr, czw: 07:30-15:30, wt: 07:30-17:00, pt: 07:30-14:00).
Osoba do kontaktu: Wioleta Legut
tel. 33-810-60-55,
e-mail ksiegowosc@gokporabka.com.pl .
Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnego, doświadczonego instruktora, który zadba o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie. Zachęcamy do skorzystania z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc ograniczona.
____________________________________________________________________

 

Gmina Porąbka przystąpiła do realizacji projektu pt. „ GMINA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU”, który ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych u uczestników projektu – mieszkańców Gminy Porąbka. Szkolenia prowadzone będą w pracowniach komputerowych zlokalizowanych w Szkołach Podstawowych na terenie każdego z sołectw Gminy Porąbka, a ich uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących modułów szkoleniowych:

1 ) RODZIC W INTERNECIE,

2) MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI,

3) DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH,

4) ROLNIK W SIECI,

5) KULTURA W SIECI,

6) MÓJ BIZNES W SIECI,

7) TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, BLOG ,

Szkolenia z danego modułu obejmują 2 dni po 6 godzin (60 minut). Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 roku życia.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym projektem można uzyskać pod numerem telefonu: 33-810-60-55; e-mail ksiegowosc@gokporabka.com.pl lub osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.

___________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Gmina Porąbka i Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, informują, że w związku z realizacją projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Operator Projektu:   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica   w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ogłasza ciągły nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzenia szkoleń adresowanych dla mieszkańców Gminy Porąbka o następującej tematyce:

RODZIC W INTERNECIE

MÓJ BIZNES W SIECI

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

DZIAŁAM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

ROLNIK W SIECI

KULTURA W SIECI

Aplikacje należy przesyłać na adres e - mail: popc@fundacjaaktywnych.pl (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów, oświadczenie o powierzeniu danych osobowych). W tytule e-maila należy podać ,,Imię, nazwisko – instruktor”.

W treści e-maila prosimy o wskazanie:

                   nazwy gminy w ramach której jest zgłoszenie;

                   dane kontaktowe (adres e-mail/telefon).

Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze ,,Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

1.                   metodyczne:

                     umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;

                     umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;

                     wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;

                     umiejętność motywowania uczestników;

2.                   techniczne:

                     umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);

                     umiejętność korzystania z Internetu;

                     umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie;

                     umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

                     umiejętność tworzenia treści cyfrowych;

                     umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;

                     umiejętność rozwiązania problemów technicznych;

3.                   doświadczenie:

                     udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Po weryfikacji dokumentów, zainteresowana osoba zostanie zaproszona do udziału w 4-dniowym szkoleniu, po ukończeniu, którego będzie mogła prowadzić każdy z 7 modułów szkolenia.

Szkolenia na instruktorów są realizowane na terenie województwa.

Wszelkich informacji związanych z prowadzoną rekrutacją udziela Pan Mariusz Mokrzanowski – Koordynator z ramienia Partnera Zarządzającego, tel.:376-305-534.

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów szkoleniowych

Oświadczenie o spełnieniu wymagań

______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym udziałem w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” przekazujemy najnowsze informacje w tym zakresie.

 1. Szkolenia rozpoczynamy w maju, zajęcia w ramach jednego tematu będą odbywać się w blokach: 2 dni po 6 godzin (60 min.) lub 3 dni po 4 godziny w grupach 12 osobowych . Zajęcia będą realizowane w godzinach popołudniowych jak również w przedpołudniowych. Szkolenia po skompletowaniu grupy na dany moduł tematyczny będą odbywały się w Domach Kultury na terenie gminy.

 2. W zależności od potrzeb szkolenia mogą być realizowane z następujących tematów:

 • Moje finanse i transakcje w sieci;

 • Działam w mediach społecznościowych;

  Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

 1. Zapraszamy osoby, które ukończyły 25 rok życia.

 2. Zapisy na szkolenia odbywają się w biurze nr 26 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka, pn,śr,czw 07:30-15:30, wt 07:30-17:00 pt 07:30-14:00, osoba do kontaktu: Wioleta Legut tel. 33-810-60-55, e-mail  ksiegowosc@gokporabka.com.pl .

 3. Jeśli chcą Państwo zapisać się na szkolenie lub sprawdzić dostępne terminy szkoleń można skorzystać także z systemu rezerwacji i dokonać najkorzystniejszego dla siebie wyboru: https://fwzr.pl/rezerwacje/ .

 4. Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnego doświadczonego instruktora, który zadba o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie.

  Zachęcamy do skorzystania z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.


 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty, które są niezbędne do zapisania się na jedno z naszych szkoleń w ramach projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” . Proszę wydrukować poniższe załączniki, wypełnić je i podpisać. Następnie dostarczyć skanem, osobiście bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce!

Serdecznie zapraszamy!

 

UWAGA!!! Przedstawiony harmonogram dotyczy realizacji szkoleń w maju 2019 roku. Szkolenia organizowane będą również w kolejnych miesiącach. Obecnie tworzymy harmonogram na czerwiec. W przypadku uwag dotyczących dat, godzin szkolenia bardzo prosimy o wszelkie sugestie.

Harmonogram szkoleń dostępny tutaj

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny tutaj

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 4 Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy

Załącznik nr 5 Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w miesiącu czerwcu zmianie ulegnie harmonogram naszych szkoleń.

W dniu 27-28.06.2019r. w godzinach 14:00-20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce zapraszamy na udział w szkoleniu z modułu ,,Działam w sieciach społecznościowych”.

W dniach 04-05.07.2019r. w godzinach 08:00-14:00 również będziemy realizować temat ,,Działam w sieciach społecznościowych”, będzie to już ostatnie szkolenie w ramach realizowanego projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” .

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć nowe lub podnieść już posiadane umiejętności.

Harmonogram Planowanych Szkoleń SLO CZERWIEC

Harmonogram Planowanych Szkoleń SLO LIPIEC

 
 


 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.