Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2018-03-22
UWAGA!

UWAGA

Sprawność systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Porąbka została przywrócona.

Obsługa interesantów odbywa się bez problemów.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
2018-03-13

 

Konsultacje społeczne w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Uchwała o opłatach w przedszkolach publ. 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

 
2018-03-13

 

Konsultacje społecznie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Uchwała

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

 
2018-03-12
  ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W SOŁECTWIE KOBIERNICE
 
  Informujemy, że ulega zmianie pierwszy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w sołectwie Kobiernice
 
(z 30.03.2018r. Wielka Sobota)  
  na 7 kwietnia 2018r.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
2018-03-06

Wynik konkursu na dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018

Zobacz

 
2018-03-02
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku.

Zobacz

 

 
2018-03-02

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Zobacz

 
2018-03-02

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018r.

Zobacz

 
2018-03-02

 

Informacja w sprawie badań ścieków z przydomowych oczyszczalni,
na które Gmina udzieliła dotacji celowych w ramach „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka na lata 2016-2020”

Zobacz

 
2018-02-28
OGŁOSZENIE
 
  o konsultacjach społecznych projektu uchwały
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2018 rok”.
 
 
 
2018-02-23

Nabór uczniów do klasy IV i VII do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce prowadzonych przez Gminę Porąbka na rok szkolny 2018/2019.

Zobacz

 
2018-02-23

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY KOTŁÓW W RAMACH "PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE PORĄBKA W ROKU 2018"

Więcej informacji w Zakładce Dotacje dla mieszkańców

 
2018-02-20

 

Wójt Gminy Porąbka informuje, że
z dniem 31 sierpnia 2018 r. kończy swoją działalność Niepubliczne Przedszkole Porąbka – Bukowiec, ul. Bukowska 139 w Porąbce.
 
 
2018-02-20

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  Wójt Gminy Porąbka
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Kobiernicach
ul. Szkolna 1, 43-356 Kobiernice

 

Zobacz ogłoszenie

 

Zobacz zarządzenie

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.