Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2020-05-10

INFORMACJA
  Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

 
2020-04-08
Poniżej przedstawiamy Państwu wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) w zakresie dotyczącym mieszkańców

 
2020-04-06

ARiMR informuje:  Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Zobacz

 
2020-04-02

Konkretne wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej” Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Pełna informacja

Pakiet dokumentów do pobrania

 
2020-04-02

 

Komunikat KRUS - Ważne informacje dla rolników w okresie epidemii

Zobacz

 
2020-04-01

Wyłączenie dostawy wody  w Miejscowości Bujaków w dniu 01.04.2020

Zobacz

 
2020-03-31

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Zobacz

 
2020-03-28

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 491 i 522) , a co za tym idzie ograniczeniem pracy Urzędu Gminy Porąbka informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Porąbka można dokonywać do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu, drogą mailową na adres ors@porabka.pl – zgłoszenie proszę przesłać w formie scanu (oryginały należy dostarczyć do UG Porąbka pocztą tradycyjną).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu – 603996155.

W załączeniu pismo Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-571-32/20

(Pobierz)

 

 
2020-03-28

Z A W I A D O M I E N I E
o odwołaniu czynności związanych z:

ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowieniem znaków
granicznych/ wyznaczeniem punktów granicznych, działek położonych w obrębie
Porąbka-1 [0004] oraz w obrębie Czaniec [0002] przy ul. Bukowskiej (od ul.Kardynała Karola
Wojtyły w Czańcu do ul.Wielka Puszcza w Porąbce).

Zobacz

 
2020-03-27

UWAGA!

Poniżej zamieszczamy Komunikat prowadzącego PSZOK  dla Gminy Porąbka:

W związku z ciągłym wzrostem zachorowań na koronawirusa (COVID-19) jesteśmy zmuszeni do maksymalnego ograniczenia dostępności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Bażanciej b/n w Porąbce.

Odpady będą przyjmowane tylko w wyjątkowych sytuacjach .

Jednocześnie informujemy, iż na terenie PSZOK obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych na twarz oraz rękawiczek jednorazowych.

Osoby nie posiadające w/w wyposażenia nie zostaną wpuszczone na teren PSZOK.

Wprowadzone ograniczenia dostępności PSZOK mają na celu ochronę mieszkańców przed zagrożeniami jakie niesie obecna epidemia.

 
2020-03-27

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

(27/28.03.2020)

Zobacz

 
2020-03-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zobacz

 
2020-03-25

UWAGA !!!
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM
ODWOŁUJE SIĘ ZAPLANOWANE
NA DZIEŃ 26.03.2020 R. (TJ. CZWARTEK)
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY
ORAZ XVI SESJĘ RADY GMINY PORĄBKA

 

Przewodniczący Rady
Zbigniew Drabek

 
2020-03-24

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Gminy Porąbka.

Zobacz

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.