Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2017-11-16

Od 1 stycznia 2018r. zmieni się sposób rozliczania i opłacania składek do ZUS. Przedsiębiorca będzie przekazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Pobierz :

e-Składka_Broszura

e-Składka_ulotka

Zaproszenie na szkolenie_eSkładka

 
2017-11-15

Wynik konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobacz

 
2017-11-13

Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok

Zobacz

 
2017-11-08

  NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2018r

Pobierz

 
2017-11-07

 

Gmina Porąbka przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”. Projekt współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

więcej
 
2017-11-03

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobacz

 
2017-11-03

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok”

Zobacz

 
2017-10-31

Wynik konsultacji społecznych

Pobierz

 
2017-10-31

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Porąbka.

Zobacz

 
2017-10-24

Wynik konsultacji społecznych

Zobacz

 
2017-10-23

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów uchwał:
1. „Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności”.
2. „Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku”.

Zobacz

 
2017-10-23 - 2017-11-30

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonej w Porąbce -1
 
 
2017-10-17 - 2017-11-07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny w Porąbce -1

Pobierz

 
2017-10-13 - 2017-10-23
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach Pobierz .PDF

Projekt uchwały Pobierz

Formularz zgłaszania opinii Pobierz .DOC /
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.