Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2018-07-17

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zobacz

 
2018-06-26

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWYCH ODBIORÓW
METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
( WOREK ŻÓŁTY )
W MIESIĄCACH LIPCU I SIERPNIU 2018r.

Zobacz informację

 
2018-06-25

 

Informujemy, że do 20 lipca 2018r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:

  1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,

  2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,

  3. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w gimnazjum,

  4. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nagrodę może uzyskać także uczeń który w szkole podstawowej lub gimnazjum uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

 

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 827-28-47, 827-28-50.

Pobierz wniosek

 

 

 
2018-06-22

W dniu 13.08.2018 tj. poniedziałek. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny w godz. od 9:30-15:30.

W dniu 15.08.2018 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.


 
2018-06-12

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY UL. BAŻANCIEJ W PORĄBCE

Zobacz

 
2018-06-12

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka

Zobacz ogłoszenie

Uchwała

Zarządzenie

Formularz zgłaszania opinii

 
2018-06-12

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Porąbka.

Zobacz

 
2018-06-06
Czerwcowe badanie rolnicze
 
2018-05-30

 

Z dniem 01 czerwca 2018r. wprowadzamy istotne zmiany w funkcjonowaniu gminnego systemu powiadamiania SMS

 

Zobacz więcej

 
2018-05-30

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Porąbka informuje, że:

  • w miesiącu lipcu 2018r. dyżur wakacyjny pełni Publiczne Przedszkole w Kobiernicach,

  • w miesiącu sierpniu 2018r. dyżur wakacyjny pełnią: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu oraz Publiczne Przedszkole Nr 2 w Czańcu.

 

więcej
 
2018-05-10

 

Zarządzenie nr 60/2018
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2018
Wójta Gminy Porąbka z dnia 19.01.2018 r.
dotyczącym ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
 
 

 

 
2018-05-04

Bezpieczne Stosowanie Środków Ochrony Roślin - Zobacz

 
2018-04-11

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania
nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka
 
 
2018-04-10
Wynik konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 
Wynik konkursu na dotacje z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w 2018
 
Wynik konkursu na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2018
 
 
Harmonogram Pobierz
Kosztorys Pobierz
Opis działań Pobierz

 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.