Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2019-09-13

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo- Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Porąbka.

Zobacz

 
2019-09-13

X Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (tj.wtorek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Porąbka.

Zobacz

 
2019-09-13

Informacja dotycząca badania ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zobacz

 
2019-09-13

Informacja Komisarza Wyborczego  w Bielsku-Białej I o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych.

Zobacz

 
2019-09-11

Informacja o przełożeniu terminu dyżuru w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zobacz

 
2019-09-09

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały „Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Zobacz

 
2019-09-05

 

Fot. Wikipedia

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.

Zobacz

 
2019-09-05

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego, w związku z: wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. pełnionymi w Urzędzie Gminy Porąbka – Biuro Obsługi Interesanta .

Zobacz

 
2019-08-30

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Porąbka na lata 2019-2022.

Zobacz

 
2019-08-26

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czańcu realizuje projekt pn.: „ Doposażenie kościoła p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Czańcu, celem ochrony unikatowego dziedzictwa kultury”. Celem projektu jest ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego ( w tym wypadku średniowiecznego, gotyckiego obrazu Matki Boskiej Czanieckiej), który znajduje się w kościele p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Czańcu. 

więcej
 
2019-08-23

IX Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-08-23

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-08-19

Informacja
O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH
Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zobacz

 
2019-08-16

Towarzystwo Przyjaciół Porąbki z siedzibą w Porąbce, ul. Rynek 22, złożyło ofertę na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Małe Granty). Realizacja zadania została uznana za celową.                                                                                                      

ORGANIZACJA: Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

OBSZAR WSPARCIA: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO: „ Ocalić małą architekturę sakralną – zagospodarowanie terenu wokół figury Matki Boskiej Bolesnej w Porąbce”

DATA OPUBLIKOWANIA OFERTY: 16.08.2019 r .

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA UWAG (PUBLIKACJI OGŁOSZENIA): 23.08.2019 r.   

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia: 23.08.2019 r., do Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych, II piętro pokój numer 3, numer telefonu: 33 827 28 17 e-mail: marzena.krupinska@ug.porabka.pl

 

Pobierz ofertę

 

 
2019-08-14

ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących projektu uchwały w sprawie „przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Ustanowienia pomnika przyrody”

Zobacz

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.