Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2020-01-21

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Białej informuje, iż dnia 25.01.2020r. od godziny 08:00 na terenie Państwa gminy koło łowieckie "Porąbka" będzie prowadziło polowania zbiorowe oraz poszukiwania padłych dzików, w których będą uczestniczyć również urzędowi lekarze weterynarii oraz pracownik Zakładu Gospodarki Odpadami.

Zobacz

 
2020-01-20

UWAGA!

Przypominamy że, 15 lutego mija termin składania deklaracji od środków transportowych!
Kliknij by dowiedzieć się więcej

 
2020-01-20

Procedury dla rolników którzy chcą uzyskać zwrot podatku akcyzowego w 2020r.

Pobierz

Edytowalny formularz wniosku

Pobierz

 
2020-01-17

Wójt Gminy Porąbka zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 184 odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie w Porąbce

Zobacz

 
2020-01-17

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo- Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Porąbka.

Zobacz

 
2020-01-17

XIV Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (tj.piątek) o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Porąbka.

Zobacz

 
2020-01-16 - 2020-02-07

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

Zobacz

 
2020-01-09

LGD Ziemia Bielska przypomina o trwających naborach wniosków z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej (turystyka), rozwoju działalności gospodarczej (turystyka, innowacje i ekologia, usługi dla społeczności).
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory na naszej stronie internetowej ziemiabielska.pl
Wnioski będą przyjmowane w terminie 07-28 stycznia 2020 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska pod numerem telefonu 33 818 34 11.

 
2020-01-07

Wójt Gminy Porąbka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych, organizowanych przez Wójta Gminy Porąbka w 2020 r.

Zobacz

 
2020-01-06

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zobacz

 
2020-01-02

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

Zobacz

 
2019-12-24

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok

Zobacz

 
2019-12-17

Wysokość składki na I kwartał 2020 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 roku.

Zobacz informację

Pobierz Przewodnik

 

 
2019-12-13

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/ m 3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 13.12.2019r.

Zobacz

 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.