Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2019-02-15 - 2019-02-21

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo- Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-02-15 - 2019-02-26

IV Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-02-13

Konsultacje projektu uchwały: Uzgodnienie prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody "Dąb Wolności"

Zobacz

 
2019-02-05 - 2019-02-28

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORĄBKA


Wszyscy mieszkańcy którzy w tym roku są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do wymiany starych kotłów, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz demontażu i wywozu wyrobów zawierających azbest, proszeni są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Porąbka do dnia 28 lutego br. Termin ten pozwoli na wystąpienie o środki zewnętrzne i zabezpieczenie ich na wypłatę dotacji.

 
2019-01-30

Komunikat dla podatników ws. składanie e-sprawozdań finansowych

Zobacz

 
2019-01-30

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Zobacz

 
2019-01-29

Rozstrzygnięcie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”.

Zobacz


 

 
2019-01-18

III Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-01-18

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-01-18

Zmiana deklaracji na podatek od środków transportowych

Zobacz

 
2019-01-18 - 2019-02-15

Procedury zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Zobacz

Wniosek

 
2019-01-17

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji społecznych uchwały dotyczącej zmiany zasad i trybu udzielania dotacji celowej w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zobacz

 
2019-01-17
WÓJT GMINY PORĄBKA INFORMUJE, ŻE
STAWKI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2019 ROK
NIE ULEGŁY ZMIANIE.

 

OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ Z DOŁU BEZ WEZWANIA DO ZAPŁATY W DOTYCHCZASOWYCH TERMINACH.
 
2019-01-17
OGŁOSZENIE
  o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIX/339/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia
25 września 2018 r.  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
 
 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.