Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2018-09-21 - 2018-10-12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w sołectwie Porąbka-2.

Zobacz

 
2018-09-21
  KOMUNIKAT
Urzędnika Wyborczego o właściwości terytorialnej obejmującej
teren Gminy Porąbka
 
z dnia 21 września 2018 r.
 
o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych  dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Zobacz komunikat

 
2018-09-19

 

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU
CZYSTE POWIETRZE
 
2018-09-18

Protokół
z dnia 17 września 2018 r.
z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka

Zobacz

 
2018-09-17

Zawiadomienie dotyczące udzielenia wyjaśnień dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej Nr S52 Bielsko-Biała - Kęty - Andrychów - Wadowice - Kalwaria - Głogoczów(tzw. Beskidzka Droga Integracyjna - BDI) od km 000+555 "Roboczy" do km 64+552".

Zobacz

 
2018-09-14

Informacja o wyniku przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zobacz

 
2018-09-12

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PORĄBCE o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

ZOBACZ

 
2018-09-11
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
  W BIELSKU-BIAŁEJ I

Zobacz

 

 

 

 
2018-09-11

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Porąbka dot. Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019rok

Zobacz

 
2018-09-10
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy Porąbka.
 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Porąbka.
 
2018-09-07

 

Fot. Wikipedia

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku.

Zobacz

 
2018-09-07 - 2018-09-28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w sołectwie Porąbka -2
 
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w sołectwie Kobiernice
 
2018-09-06

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka

Zobacz

 
2018-09-04
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.