Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2019-03-05

Nowe nabory LGD Ziemia Bielska

 Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. LGD Ziemia Bielska będzie prowadzić nabór wniosków w ramach projektu grantowego pt . Promowana Ziemia Bielska . Jest to nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej ( którzy nie prowadzą działalności gospodarczej ), głównie dla organizacji pozarządowych. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych ).

 

więcej
 
2019-03-04

Przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich do-bowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.

Zobacz

 
2019-03-01

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami związanymi
z tegorocznym naborem do
klasy IV i klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu na rok szkolny 2019/2020.

więcej
 
2019-03-01

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami związanymi z tegorocznym naborem do klas pierwszych szkół podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka na rok szkolny 2019/2020.

więcej
 
2019-02-26

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Zobacz

 

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.

Zobacz

 

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019r.

Zobacz

 

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

Zobacz

 
2019-02-22

Informacja dotycząca rozliczeń podatkowych za 2018 r.

Zobacz

 
2019-02-18

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami związanymi z tegorocznym naborem do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych   dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka oraz dla   niepublicznych przedszkoli wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

więcej
 
2019-02-15 - 2019-02-21

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo- Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-02-15 - 2019-02-26

IV Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-02-13

Konsultacje projektu uchwały: Uzgodnienie prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody "Dąb Wolności"

Zobacz

 
2019-02-05 - 2019-02-28

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORĄBKA


Wszyscy mieszkańcy którzy w tym roku są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do wymiany starych kotłów, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz demontażu i wywozu wyrobów zawierających azbest, proszeni są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Porąbka do dnia 28 lutego br. Termin ten pozwoli na wystąpienie o środki zewnętrzne i zabezpieczenie ich na wypłatę dotacji.

 
2019-01-30

Komunikat dla podatników ws. składanie e-sprawozdań finansowych

Zobacz

 
2019-01-30

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Zobacz

 
2019-01-29

Rozstrzygnięcie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”.

Zobacz


 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.