Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2018-04-11

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania
nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka
 
 
2018-04-10
Wynik konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 
Wynik konkursu na dotacje z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w 2018
 
Wynik konkursu na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2018
 
 
Harmonogram Pobierz
Kosztorys Pobierz
Opis działań Pobierz

 

 

 
2018-04-06

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU POPIOŁU W SOŁECTWIE KOBIERNICE

ZE WZGLĘDY NA BARDZO DUŻĄ ILOŚĆ POPIOŁU W SOŁECTWIE KOBIERNICE INFORMUJEMY, ŻE ODBIÓR TEGO ODPADU ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ W DNIU DZISIEJSZYM (06.04.2018 TJ. PIĄTEK).

PRZEPRASZAMY ZA WSZYSTKIE UTRUDNIENIA I NIEDOGODNOŚCI.

 
2018-04-06

 

Informuję, że na podstawie złożonych i zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opublikowano aktualne na dzień 5 kwietnia 2018 roku listy:

  1. Lista Inwestorów na rok 2018 ,

  2. Lista rezerwowa na rok 2018 ,

  3. Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków – zadania planowane do wykonania w roku 2019 .

 

więcej
 
2018-03-30

 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z dużą ilością (95) wymagających weryfikacji wniosków złożonych na dofinasowanie do wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok i bieżącym procesem dokonywania uzupełnień przez Inwestorów, informujemy że ostateczna lista inwestorów zarówno podstawowa jak i rezerwowa, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka do dnia 6 kwietnia 2018.

Równocześnie informujemy, że decyzją Wójta Gminy Porąbka, zwiększony został limit środków przeznaczonych do dofinansowania wymiany pieców z planowanych 50 instalacji do 77 instalacji.

 
2018-03-28
Szanowni Mieszkańcy!
Worki na odpady zielone są do odbioru w Biurach Sołtysów
(mieszkańcy Bujakowa, Kobiernic, Czańca)
oraz w Urzędzie Gminy Porąbka
(mieszkańcy Porąbki).
 
2018-03-13

 

Konsultacje społeczne w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Uchwała o opłatach w przedszkolach publ. 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

 
2018-03-13

 

Konsultacje społecznie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Uchwała

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

 
2018-03-12
  ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W SOŁECTWIE KOBIERNICE
 
  Informujemy, że ulega zmianie pierwszy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w sołectwie Kobiernice
 
(z 30.03.2018r. Wielka Sobota)  
  na 7 kwietnia 2018r.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
2018-03-06

Wynik konkursu na dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018

Zobacz

 
2018-03-02
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku.

Zobacz

 

 
2018-03-02

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Zobacz

 
2018-03-02

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018r.

Zobacz

 
2018-03-02

 

Informacja w sprawie badań ścieków z przydomowych oczyszczalni,
na które Gmina udzieliła dotacji celowych w ramach „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka na lata 2016-2020”

Zobacz

 
2018-02-28
OGŁOSZENIE
 
  o konsultacjach społecznych projektu uchwały
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2018 rok”.
 
 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.