Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2018-06-12

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Porąbka.

Zobacz

 
2018-06-06
Czerwcowe badanie rolnicze
 
2018-05-30

 

Z dniem 01 czerwca 2018r. wprowadzamy istotne zmiany w funkcjonowaniu gminnego systemu powiadamiania SMS

 

Zobacz więcej

 
2018-05-30

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Porąbka informuje, że:

  • w miesiącu lipcu 2018r. dyżur wakacyjny pełni Publiczne Przedszkole w Kobiernicach,

  • w miesiącu sierpniu 2018r. dyżur wakacyjny pełnią: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu oraz Publiczne Przedszkole Nr 2 w Czańcu.

 

więcej
 
2018-05-10

 

Zarządzenie nr 60/2018
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2018
Wójta Gminy Porąbka z dnia 19.01.2018 r.
dotyczącym ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
 
 

 

 
2018-05-04

Bezpieczne Stosowanie Środków Ochrony Roślin - Zobacz

 
2018-04-11

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania
nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka
 
 
2018-04-10
Wynik konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 
Wynik konkursu na dotacje z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w 2018
 
Wynik konkursu na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2018
 
 
Harmonogram Pobierz
Kosztorys Pobierz
Opis działań Pobierz

 

 

 
2018-04-06

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU POPIOŁU W SOŁECTWIE KOBIERNICE

ZE WZGLĘDY NA BARDZO DUŻĄ ILOŚĆ POPIOŁU W SOŁECTWIE KOBIERNICE INFORMUJEMY, ŻE ODBIÓR TEGO ODPADU ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ W DNIU DZISIEJSZYM (06.04.2018 TJ. PIĄTEK).

PRZEPRASZAMY ZA WSZYSTKIE UTRUDNIENIA I NIEDOGODNOŚCI.

 
2018-04-06

 

Informuję, że na podstawie złożonych i zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opublikowano aktualne na dzień 5 kwietnia 2018 roku listy:

  1. Lista Inwestorów na rok 2018 ,

  2. Lista rezerwowa na rok 2018 ,

  3. Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków – zadania planowane do wykonania w roku 2019 .

 

więcej
 
2018-03-30

 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z dużą ilością (95) wymagających weryfikacji wniosków złożonych na dofinasowanie do wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok i bieżącym procesem dokonywania uzupełnień przez Inwestorów, informujemy że ostateczna lista inwestorów zarówno podstawowa jak i rezerwowa, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka do dnia 6 kwietnia 2018.

Równocześnie informujemy, że decyzją Wójta Gminy Porąbka, zwiększony został limit środków przeznaczonych do dofinansowania wymiany pieców z planowanych 50 instalacji do 77 instalacji.

 
2018-03-28
Szanowni Mieszkańcy!
Worki na odpady zielone są do odbioru w Biurach Sołtysów
(mieszkańcy Bujakowa, Kobiernic, Czańca)
oraz w Urzędzie Gminy Porąbka
(mieszkańcy Porąbki).
 
2018-03-13

 

Konsultacje społeczne w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Uchwała o opłatach w przedszkolach publ. 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

 
2018-03-13

 

Konsultacje społecznie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Uchwała

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.