Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2018-02-01

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r.

Pobierz

 
2018-01-18

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10

Zobacz

 
2018-01-16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok”

Zobacz

 
2018-01-16

 

Informacja dla Mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany kotłów

Zobacz

 
2018-01-16

 

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

więcej
 
2018-01-11

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim na 2018 rok.

Zobacz

 
2018-01-09

 

Szanowni państwo,

uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

Zobacz więcej

 
2018-01-09

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

Zobacz

 
2018-01-09

Wójt Gminy Porąbka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych, organizowanych przez Wójta Gminy Porąbka w 2018r.

Zobacz

 
2018-01-04

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW
W związku z wdrażaniem NOWEGO SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH i ich odbiorem informujemy, że odpady będą odbierane także w workach niebieskich (suche) i białych (szkło) do momentu aż wszyscy mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w worki w nowej kolorystyce.
Odpady w niebieskich workach „suche” będą odbierane w terminie odbioru metali i tworzyw sztucznych, natomiast odpady „mokre” w terminie odbioru odpadów biodegradowalnych „bio”.
Pozostałości po sortowaniu należy oddawać w workach o odmiennej kolorystyce niż worki na odpady segregowane lub w pojemniku, który dotychczas służył do gromadzenia odpadów „mokrych”.
Worki na „ODPADY ZIELONE” właściciel nieruchomości (lub osoba upoważniona) może odebrać u sołtysów poszczególnych sołectw oraz w tut. urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta.
REKLAMACJE dotyczące nieodebranych odpadów i niepozostawienia worków na nieruchomości należy zgłaszać pod nowym numerem telefonu
660 009 285
Zgłoszenia odbioru odpadów budowlanych i wielkogabarytowych przyjmowane są pod numerem telefonu
606 669 771
PRZEPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ZA WSZYSTKIE NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA.
 
 
 
 
2018-01-03

Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Zobacz

 
2018-01-02
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
 

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PORĄBKA

 
 
2017-12-22

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy gminy przynieśli do naszego Urzędu list z prośbą o opublikowanie go na naszej stronie internetowej, tak aby dotarł do jak największej liczby odbiorców. Jak sprawdziliśmy, jego treść pochodzi ze strony internetowej https://smoglab.pl , na której zresztą możemy uzyskać wiele ciekawych informacji na temat tego czym oddychamy i co możemy zrobić, żeby oddychać zdrowszym powietrzem.

więcej
 
2017-12-22

 

Odbiór odpadów segregowanych w 2018 roku

Nawiązując do przekazanych Państwu harmonogramów odbioru odpadów na 2018 rok, informuję, że dopóki wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca – Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela – nie przekaże Państwu worków do segregacji odpadów w nowym systemie, mogą Państwo gromadzić odpady w dotychczasowych workach, wg starego systemu. Odpady w tych workach będą odbierane, ale tylko w miesiącu styczniu .

więcej
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.