Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2019-01-18

III Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-01-18

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Porąbce.

Zobacz

 
2019-01-18

Zmiana deklaracji na podatek od środków transportowych

Zobacz

 
2019-01-18 - 2019-02-15

Procedury zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Zobacz

Wniosek

 
2019-01-17

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji społecznych uchwały dotyczącej zmiany zasad i trybu udzielania dotacji celowej w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zobacz

 
2019-01-17
OGŁOSZENIE
  o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIX/339/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia
25 września 2018 r.  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
 
 
 
2019-01-17

 
OGŁOSZENIE
  o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie
przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II 
w Porąbce w drodze umowy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
 

 

 
2019-01-10 - 2019-01-30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w sołectwie Porąbce -1

Zobacz

 
2019-01-08

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
ZE WZGLĘDU NA BARDZO TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE ODBIÓR ODPADÓW W TYM POPIOŁU MOŻE SIĘ OPÓŹNIĆ.
PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I PRZEPRASZAMY ZA WSZYSTKIE UTRUDNIENIA I NIEDOGODNOŚCI.
 
2019-01-04

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Porąbka, trybu kontroli i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania.

Zobacz

 
2019-01-03

Ogłoszenie o konkursie z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w 2019 roku.

Zobacz

 
2019-01-03

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w 2019 roku.

Zobacz

 
2019-01-02

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Na Terenie Powiatu Bielskiego

Zobacz

 
2019-01-02


WÓJT GMINY PORĄBKA INFORMUJE,

ŻE STAWKI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2019 ROK
NIE ULEGŁY ZMIANIE.


OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ Z DOŁU BEZ WEZWANIA DO ZAPŁATY W DOTYCHCZASOWYCH TERMINACH.

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.