Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2017-04-07
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w Porąbce -1
 
2017-04-05 - 2017-04-26

 

 

W Y K A Z


nieruchomości stanowiących własność Gminy Porąbka przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
2017-04-05 - 2017-04-26

 

 

W Y K A Z


nieruchomości stanowiących własność Gminy Porąbka przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
2017-04-04

Portal podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze, system teleinformatyczny
administracji podatkowej wspierający podatników
w prawidłowym wypełnianiu obowiązków
podatkowych bez wychodzenia z domu.

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp

 
2017-03-28

 

Projekt „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

więcej
 
2017-03-16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

Zobacz

 
2017-03-16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zobacz

 
2017-03-16

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku.

Zobacz

 
2017-03-16

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Zobacz

 
2017-03-16

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017r.

Zobacz

 
2017-03-09

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.

Zobacz

 
2017-03-03

 

UWAGA! Nie zawsze możesz wyciąć drzewo na swojej działce!

Zobacz

 
2017-03-03

Informacja w sprawie uzyskiwania zezwoleń/pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków

Zobacz

 
2017-03-01 - 2017-03-23
(zdjęcie:Wikipedia)
 
UWAGA
Grypa ptaków
 
DRUK ZGŁOSZENIA UTRZYMYWANIA DROBIU
 
2017-02-27
Wynik
konsultacji projektu uchwały:
"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2017rok".
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.