Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2018-09-04

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
 
2018-08-30

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały -„Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Zobacz

 
2018-08-24

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Porąbce-1

Zobacz

 
2018-08-09

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku

Powiększ

 
2018-08-09 - 2018-08-30

 

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do zamiany w sołectwie Kobiernice
 
2018-08-06

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Porąbce 1

Zobacz

 
2018-08-03

 

Informuję, że zostały przyznane zostały Nagrody Edukacyjne Gminy Porąbka
w roku szkolnym 2017/2018.
 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i zapraszam razem z rodzicami lub innymi bliskimi osobami, które zechcą uczestniczyć w spotkaniu, na uroczystą Galę w Domu Kultury w Porąbce w dniu 11 września 2018r. o godz. 17.00.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce, tel. /33/ 827-28-50.
 
Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka
 
 
2018-07-24

  Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 roku mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku: za rolników, małżonków i domowników.

Zobacz więcej

 
2018-07-17

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego

Zobacz

 
2018-06-26

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWYCH ODBIORÓW
METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
( WOREK ŻÓŁTY )
W MIESIĄCACH LIPCU I SIERPNIU 2018r.

Zobacz informację

 
2018-06-25

 

Informujemy, że do 20 lipca 2018r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:

  1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,

  2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,

  3. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w gimnazjum,

  4. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nagrodę może uzyskać także uczeń który w szkole podstawowej lub gimnazjum uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

 

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 827-28-47, 827-28-50.

Pobierz wniosek

 

 

 
2018-06-22

W dniu 13.08.2018 tj. poniedziałek. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny w godz. od 9:30-15:30.

W dniu 15.08.2018 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.


 
2018-06-12

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY UL. BAŻANCIEJ W PORĄBCE

Zobacz

 
2018-06-12

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka

Zobacz ogłoszenie

Uchwała

Zarządzenie

Formularz zgłaszania opinii

 
2018-06-12

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Porąbka.

Zobacz

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.