Budynek Urzędu Gminy
 

Z prac Urzędu

2018-11-23

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Porąbka wniosku o dofinansowanie
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej – RIT Południowy

od dnia 23 listopada do dnia 4 grudnia

trwają zapisy chętnych do uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.

 

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

-         w ramach projektu możliwa jest wymiana źródła ciepła: z kotła opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy lub opalany biomasą (pellet),

-         wymiana kotła możliwa jest w budynkach spełniających określone warunki,
tj. zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych musi wynosić poniże 150kWh/m 2 – oznacza to,
że budynek musi być odpowiednio docieplony,

-         dla oceny aktualnego zapotrzebowania budynku na energię konieczne jest przygotowanie dla Państwa budynków audytów energetycznych – koszty audytów pokrywacie Państwo z własnych środków,

-         jeżeli audyt stwierdzi konieczność dokonania prac termoizolacyjnych w budynku, muszą one zostać wykonane do zakończenia projektu i ich wykonanie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania przez Państwa dotacji w formie grantu,

-         rozpoczęcie prac związanych z wymianą kotła możliwe będzie po podpisaniu umowy o grant z Gminą Porąbka, które nastąpi po uzyskaniu przez Gminę decyzji o przyznaniu pomocy, nie wcześniej niż w trzecim kwartale bieżącego roku,

-         przewidywany termin zakończenia projektu zaplanowano na 31 grudnia 2021 roku.

-         szczegółowe warunki dofinansowania, kryteria przyznania dotacji zostaną określone
w Regulaminie udzielania dotacji w formie grantu dla przedmiotowego projektu.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy w dniach od 23 listopada do 4 grudnia bieżącego roku złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Wstępną Deklarację Uczestnictwa
w Projekcie, której wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy w Porąbce oraz na stronie internetowej Gminy
tutaj.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w prezentacji, która omawiana była na spotkaniach z mieszkańcami, zamieszczonej na stronie Urzędu tutaj.

 

wstecz
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.