Budynek Urzędu Gminy
 

Z prac Urzędu

2019-03-05

Nowe nabory LGD Ziemia Bielska

 

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. LGD Ziemia Bielska będzie prowadzić nabór wniosków w ramach projektu grantowego pt . Promowana Ziemia Bielska . Jest to nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej ( którzy nie prowadzą działalności gospodarczej ), głównie dla organizacji pozarządowych. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych ).

Wartość projektu – od 5.000,00 do 20.000,00 zł, wysokość dofinansowania – do 100%, refundacja poniesionych kosztów, termin realizacji – od podpisania umowy do grudnia 2020 r.

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w warsztacie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, który odbędzie się 20.03.2019 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej przy ul. T. Regera 81, Bielsko-Biała.

Rejestracja: https://goo.gl/forms/0JIGVJmoJC2yhalh1

 

Ponadto LGD Ziemia Bielska informuje, że również na przełomie marca i kwietnia będzie prowadzić nabory wniosków w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej (turystyka i rekreacja oraz ekologia), zachowania dziedzictwa lokalnego - doposażenie instytucji działających w sferze kultury oraz wzmacniania kapitału społecznego - organizacja wydarzeń podnoszących kompetencje.

 

Zapraszamy do kontaktu! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała,

Tel. 33 8 18 34 11,

e-mail:projekty@ziemiabielska.pl , www.ziemiabielska.pl

wstecz
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.