Budynek Urzędu Gminy
 

Z prac Urzędu

2019-04-03

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres 3 lat

( od 1.04.2019 )


Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018, poz. 1152 z późn. zm.) Wójt Gminy Porąbka zamieszcza na stronie internetowej Gminy Porąbka zatwierdzoną taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres 3 lat
 
 
Po uwzględnieniu uchwały Rady Gminy Porąbka
nr V/52/2019 z dnia 26 marca 2019
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Porąbka cena 1 m
3 ścieków w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r wynosi 10,40 zł brutto
wstecz
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.