Budynek Urzędu Gminy
 

Z prac Urzędu

2019-07-08

Zorganizowaliśmy 13 bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców w ramach, których przeszkoliliśmy 150 osób .

         Dzięki temu podnieśliśmy poziom kompetencji cyfrowych w obszarach tematycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę niewystarczających kompetencji w danym obszarze. Uczestnicy projektu zdobyli ogólną wiedzę i umiejętności związane z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i Internetu niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

         Mikroprojekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi dotyczącymi równości szans i niedyskryminacji, szczególnie ze względu na niepełnosprawność. Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych i coraz większe ich możliwości,   a często również niezbędność w praktycznie wszystkich sferach życia, powodują, że osoby, które wzięły udział w szkoleniu nie będą wykluczone – nie tylko cyfrowo – ale w konsekwencji także z życia społecznego. Podniesienie kompetencji IT mieszkańców regionu w pełni wpisuje się w politykę i kierunki realizacyjne wytyczone przez Unię Europejską dla budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie.

 

 


 

 

wstecz
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.