Budynek Urzędu Gminy
 

Z prac Urzędu

2017-11-07

ANKIETA

 

Gmina Porąbka przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”. Projekt współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na ochronie obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych i prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest z wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim.Przedmiot i zakres projektu dotyczy ochrony różnorodności biologicznej oraz wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i ich ochrony wraz z budową niezbędnej infrastruktury dostępowej.

W ramach projektu uporządkowane i zagospodarowane zostaną tereny wzdłuż cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy. Ponadto powstaną cztery sezonowe Centra Edukacji Ekologicznej oraz place do edukacji przez zabawę (w każdym sołectwie Gminy), a także utworzone zostaną piesze trasy dydaktyczno-przyrodnicze wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (ławki, tablice informacyjne, oznakowanie szlaku).

W związku z powyższym prosimy o Państwa opinię na temat założeń i realizacji ww. projektu poprzez anonimowe wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:

https://goo.gl/forms/YMrx9gKYsMUG9mZj1

 

O opinię prosimy zarówno mieszkańców Gminy, jak i   turystów.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

wstecz
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.