Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu / Wyniki naboru – wymiana kotłów – stan na dzień 05.04.2018 r.
 

Z prac Urzędu

2018-04-06

Wyniki naboru – wymiana kotłów – stan na dzień 05.04.2018 r.

Na podstawie Listy inwestorów na rok 2018 Gmina złoży teraz wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki oraz o umorzenie części wcześniej zaciągniętej pożyczki, z którego środki planujemy przeznaczyć również na ten cel.

Dopiero po rozpatrzeniu wniosków oraz uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu i Rady Funduszu, do Inwestorów na rok 2018 zostaną przesłane umowy dotacji, a po ich podpisaniu będzie możliwe ponoszenie wydatków na wymianę kotłów.

Przypominam, że zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego polegającego na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka w 2018 r.” dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed zawarciem umowy pomiędzy Gminą, a Inwestorem. Zatem wydatki wynikające z faktur wystawionych przed datą podpisania umowy dotacyjnej nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne a tym sam nie zostaną wliczone do ogólnej wartości inwestycji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami winna być wyższa niż 10 000 zł.

wstecz
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.