Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Nowe Zarządy Jednostek OSP Gminy Porąbka 2016 - 2021
 

Z życia Gminy

2016-05-20

Nowe Zarządy Jednostek OSP Gminy Porąbka 2016 - 2021

zdjęcie do wpisu Nowe Zarządy Jednostek OSP Gminy Porąbka 2016 - 2021

Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami opierającymi swoją działalność na pracy społecznej członków, przynależność do stowarzyszenia jest oczywiście dobrowolna.
Najwyższą władzą w OSP jest walne zebranie członków. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze raz na pięć lat. Rok 2016 jest właśnie rokiem wyborczym w OSP.

W Gminie Porąbka odbyły się we wszystkich jednostkach OSP zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Nowo wybranym Zarządom życzymy dużo zapału do pracy oraz wytrwałości
i cierpliwości w osiąganiu zamierzonych celów.


Zjazd Gminny ZOSPRP Gminy Porąbka odbędzie się 12 czerwca, na którym zostaną wybrane nowe władze związku.

Władze Gminy Porąbka składają wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania za ofiarność, wytrwałość i odwagę w działaniach na rzecz  zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej Gminy.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i humanitarnej posłudze szczególnego blasku
nabierają słowa śp. ks. Prof. Józefa Tischnera „…nie zawsze będziemy mogli pomóc, ale starajmy się o jedno nie pozostawiać ludzi samotnie w ich nieszczęściu…”.
To dzięki Waszej służbie nie tylko mieszkańcy Gminy Porąbka mogą czuć się bezpiecznie. Działalność Wasza obok ochrony życia i mienia obywateli,  nosi również wymiar kulturowo – wychowawczy. Towarzyszący jej społeczny szacunek, a także organizowanie przez Was masowych imprez przyciąga do jednostek coraz to nowe pokolenia młodych Polek i Polaków, godnych kontynuatorów Waszych pięknych, bohaterskich tradycji.

 

Niech każdy Wasz wyjazd przynosi ulgę zagrożonym a dla Was kończy się szczęśliwym powrotem. 

 

 

Członkowie Zarządu OSP Gminy Porąbka  lata 2016 - 2021

 

 

Członkowie Zarządu OSP Porąbka

Prezes
Sebastian Parcia

Wiceprezes, Naczelnik
Mateusz Ciołek

Wiceprezes
Szymon Kastelik


Zastępca Naczelnika
Łukasz Dudziak


Sekretarz

Artur Polańczyk


Skarbnik
Sławomir Soj


Członkowie Zarządu
Bartosz Ćwiertnia
Maciej Walusiak
Andrzej Gałuszka 

Członkowie Zarządu OSP Porąbka Wielka Puszcza

Prezes
Jacek Fabia

Wiceprezes, Naczelnik
Adam Bizoń

Sekretarz

Mateusz Moskwik


Skarbnik
Józef Kos

Gospodarz
Wojciech Szram


Członkowie Zarządu
Tomasz Bizoń
Piotr Iskierka

 

Członkowie Zarządu OSP Kobiernice

Prezes
Adam Sopiak

Wiceprezes, Naczelnik
Radosław Kołek

Wiceprezes
Kazimierz Gałuszka


Zastępca Naczelnika
Artur Sroka


Sekretarz

Krzysztof Mika


Skarbnik
Renata Hrapkowicz

Gospodarz
Dawid Początko


Członkowie Zarządu
Grzegorz Kojder
Marcin Jurczyk


Członkowie Zarządu OSP Czaniec

Prezes
Tomasz Nalborczyk

Wiceprezes, Naczelnik
Mikołaj Gąsiorek

Wiceprezes
Piotr Klęczar


Zastępca Naczelnika
Jacek Winiarczyk


Sekretarz

Jacek Kowalski


Skarbnik
Dariusz Kolber

Członkowie Zarządu
Roman Soj
Marek Kasoera
Krzysztof Tomiak
Damian Czernik

 


Członkowie Zarządu OSP Bujaków

Prezes
Krzysztof Stwora

Wiceprezes, Naczelnik
Mirosław Kos

Wiceprezes
Marcin Foltyn


Zastępca Naczelnika
Michał Kuwik


Sekretarz

Grzegorz Filarski


Skarbnik
Piotr Goliasz

Członkowie Zarządu
Grzegorz Paździorko
Marta Zięba
Rafał Kowalski

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.