Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich
 

Z życia Gminy

2016-06-28

Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich

zdjęcie do wpisu Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich

W związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 150-lecia powstania pierwszych Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich, zorganizowano duże przedsiewzięcie kulturalne pod nazwą „Regionalne Spotkania z Tradycją – Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich”.
W dniach 25-26 czerwca 2016 r. w Dzięgielowie, na terenach i z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Misji i Ewangelizacji, odbyło się piękne widowisko z udziałem kilkudziesieciu KGW, które reprezenotwały 2 województwa Polski Południowej - tzw. Podbeskidzie, tj. powiat bielski, cieszyński, żywiecki i część z pobliskiej Małopolski, tj. powiat oświęcimski, suski i wadowicki.
Głównym celem Jubileuszu było zaprezentowanie bogatej historii i dorobku społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu, promocja dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, w tym starodawnych tradycji, obrzędów, strojów czy potraw. Ważnym celem była też promocja aktywnych postaw społecznych, pokazujących, że poprzez zaangażowanie, bezinteresowną pracę społeczną, integrację i współpracę można zrealizować wiele trudnych działań. Ważnymi przesłankami były również promocja obszarów wiejskich Podbeskidzia i jej bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej.
Impreza miała charakter plenerowy, połączony z występami zespołów KGW, stoiskami z rękodziełem, wyrobami kulinarnymi, kronikami KGW. Atrakcją była też wieczorna biesiada świętojańska przy ognisku. Pojawiły się także stoiska instytucji i firm pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Świętowanie rozpoczęło się nabożeństwem ekumenicznym prowadzonym przez ks. proboszcza z Parafii św. Jerzego w Puńcowie Dariusza Kowalę i ks. Marka Londzina – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Jako gospodarz głos zabrał ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji. Mszę św. wzbogacały pieśni Zespołów Regionalnych „Koniaków” i „Strumień”. W części oficjalnej historię KGW w programie słowno-muzycznym przedstawił zespół KGW z Kobiernic. Przybyli Goście złożyli życzenia a Organizatorzy wręczyli podziękowania za życzliwą współpracę Przedstawicielom Samorządów oraz Instytucji Kultury i Sponsorom. Podczas imprezy wręczono także odznaczenie Order Serca Matkom Wsi p. Irenie Bączek z Łączki oraz podzięowania paniom zasłużonym w działaniach na rzecz KGW.
Do Przeglądu Zespołów KGW zaproszono 30 najlepszych grup śpiewaczych i tanecznych oraz kabaretowych KGW, w tym ok. 800 osób występujących, prezentujących folklor cieszyński, śląski, góralski, krakowski, laski i inne. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, bogactwem repertuaru prezentowanego najczęściej przy akompaniamencie ludowych kapel oraz niepowtarzalnym entuzjazmem. Było też kilka scenek kabaretowych np. z Poręby Wielkiej czy obrzędowych, jak np. obrzęd żniwny i pieczenia chleba w wykonaniu zespołu „Grojczanie” z Grojca gm. Oświęcim. Na zakończenie dnia dla pań z KGW wystąpiła Grupa Wokalna Bless działająca przy GOK Chybie. Na zakończenie pierwszego dnia OSP Dziegielów rozpaliła wielkie ognisko i odbyła się biesiada z tańcami.
15 KGW przygotowało stoiska z przepięknym rękodziełem wykonanym przez panie z KGW podczas różnych warsztatów. 12 KGW zaprezentowało swoje zdolności kulinarne, prezentując starodawne potrawy i nowinki kulinarne. Dopełnieniem Jubileuszu była wystawa kilkudziesieciu kronik, obrazujących proces tworzenia i rozwoju tej najliczniejszej i najaktywniejszej organizacji na obszarach wiejskich. W uroczystościach wzieły też udział delegacje ponad stu KGW z regionu. Były też stoiska i materiały promocyjno-informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, w tym KRUS, ODR. Pięknym dopełnieniem była wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa na temat walorów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych społecznych i gospodarczych tej ponad siedemset letniej wioski.
Ważną wartością imprezy był fakt zaangażowania się w przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu wielu różnych organizacji społecznych, w tym KGW i OSP z terenu Gminy Goleszów, a także Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa i Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. Ciekawa oferta imprezy przyciągnęła wielu amatorów folkloru. Uczestnikami Jubileuszu byli goście z województwa śląskiego i małopolskiego, mieszkańcy regionu Podbeskidzia, w tym głównie rolnicy, koła gospodyń wiejskich, działacze społeczni, pracownicy instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna naturalnej spontaniczności atmosfera łącznie ze wspólnym śpiewem i tańcami. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, jubileuszową statuetkę, książkę obrazującą historię KGW w Polsce i na Podbeskidziu oraz upominki i gorące podziękowania za udział w przeglądzie.

Organizatorami Jubileuszu byli:
Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej,
Wójewództwo Śląskie, Gmina Goleszów, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, KGW Dzięgielów, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, Ochotnicze Straże Pożarne, Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego


Danuta Kożusznik

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.