Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Gmina Porąbka z budżetem na 2017 rok.
 

Z życia Gminy

2016-12-22

Gmina Porąbka z budżetem na 2017 rok.

zdjęcie do wpisu Gmina Porąbka z budżetem na 2017 rok.

Przyszłoroczne dochody gminy ustalone zostały na kwotę 53 960 805,83 zł, a wydatki na 54 934 805,83zł. Deficyt w wysokości 974 000,00 zł ma zostać pokryty z kredytu i pożyczki. Zaplanowano również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 zł. Wśród wydatków najwięcej zaplanowano na Oświatę i wychowanie 20 430 697,20 zł. Sporo środków planuje się również wydać ma Pomoc społeczną i Rodzinę 12 523 580,00 zł.
Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie gminy-drogi, oświetlenie, odśnieżanie, straże pożarne, stadiony sportowe, domy kultury sporo środków przeznaczy się na inwestycję. Do najważniejszych z nich należeć będą:
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
- termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach i Przedszkola w Czańcu
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Czaniec – Roczyny
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy
- prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy zbiorczej kanalizacji    sanitarnej w Bujakowie.

Sesja przebiegała w miłej świątecznej atmosferze. Radni wraz z władzami Gminy, Starostą Bielskim Andrzejem Płonką, Dyrektorem Bielskiego Pogotowia Wojciechem Waligórą oraz Komendantem Komisariatu Policji w Kobiernicach Jackiem Śliwką zasiedli przy wigilijnym stole, gdzie wspólnie kolędowali.

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.