Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / „MAMO, TATO CO TY NA TO?” - regulamin konkursu
 

Z życia Gminy

2017-03-04

„MAMO, TATO CO TY NA TO?” - regulamin konkursu

zdjęcie do wpisu „MAMO, TATO CO TY NA TO?” - regulamin konkursu

 

 

 1. Cele konkursu:

  1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności manualnych poprzez techniki plastyczne,

  2) kształtowanie wyobraźni wśród dzieci i młodzieży, w tym pobudzenie do kreatywnego myślenia.

  3) zachęcenie rodzica do wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, a tym samym ograniczanie dziecku niekontrolowanego czasu spędzanego „w sieci”,

  4) promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych,

  5) uświadomienie rodzicom skali potrzeb dzieci.

   

 1. Tematyka, format i technika prac:

  1. Praca plastyczna zgłoszona na konkurs ma obrazować jak można miło i zdrowo spędzać wolny

  czas z rodzicem/rodzicami. Uczestnicy - niech to będzie wasza plastyczna propozycja i zaproszenie skierowane do rodziców na miłe, wspólne spędzenie popołudnia czy weekendu !

   2. Technika prac jest dowolna: rysunek ołówkiem, kredką, farbami etc. z wykluczeniem prac przestrzennych.

   3. Format prac dowolny, jednak nie mniejszy niż A4.

 

 1. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Porąbka. Przewiduje się podział uczestników na 5 kategorii wiekowych:

 

 • dzieci przedszkolne w wieku 3 - 4 latka,

 • dzieci przedszkolne i szkolne w wieku 5 – 6 lat,

 • dzieci klas I (za wyjątkiem dzieci 6 letnich) – III szkół podstawowych,

 • dzieci klas IV – VI szkół podstawowych,

 • młodzież gimnazjalna.

 

 

 1. Opis prac/karta zgłoszenia:

   

  Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:

   

 1. imię i nazwisko autora,

 2. wiek,

 3. nazwę szkoły, przedszkola / klasę

 4. tytuł (nie będzie oceniany, posłuży jedynie do opisu i promocji pracy)

  V. Termin i miejsce składania prac:

  Prace uczestnicy składają do dnia 7 kwietnia 2017 roku, do Punktu Pomocy Rodzinie; ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka (kontakt tel. 33 810 60 73 wt., śr. 9.00 – 12.00)

  VI. Ocena prac:

1) Oceny prac dokona komisja powołana przez pełnomocnika ds. profilaktyki Gabrielę Grabka - Grzechynia - koordynatora konkursu.

2) Komisja oceniać będzie: samodzielność wykonania pracy, zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, formę estetyczną pracy.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie kwietnia.

 2. Nagrody ufundowane zostaną ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce.

  VII. Uwagi końcowe:

  1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.porabka.pl oraz we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Porąbka.

  2. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  - przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia,

  - przetwarzanie i bezpłatne udostępnienie pracy,

  przez Urząd Gminy Porąbka oraz organizatorów przeglądu, dla potrzeb organizacji i promocji konkursu.

  Dot. Ustawy z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

  3. Biorąc udział w konkursie uczestnik oraz jego prawny opiekun akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

  4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych Gminy Porąbka.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.