Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy
 

Z życia Gminy

2017-06-23

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy

zdjęcie do wpisu Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

w dniach 07 czerwca 2017r. do 16 czerwca 2017r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem przedmiotowej uchwały
i formularzem zgłaszania opinii zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka, na stronie internetowej Gminy Porąbka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Porąbka.

 

Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach otrzymali możliwość przekazania swoich uwag i opinii w formie pisemnej za pośrednictwem:

  • Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Porąbka,

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: ors@porabka.pl ,

  • pocztą tradycyjną.

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie, nie zostały zgłoszone żadne opinie i uwagi, dlatego też nie proponuje się wnoszenia zmian
w konsultowanym projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka.

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.