Budynek Urzędu Gminy
 

Z życia Gminy

2017-06-30

WNIOSEK

zdjęcie do wpisu WNIOSEK

rzypominamy, że do 20 lipca 2017r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2016/2017.

 
Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:
1) średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej,
2) średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w gimnazjum,
3) średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadgimnazjalnej.
 
Nagrodę może uzyskać także uczeń który w szkole podstawowej lub gimnazjum uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 
 
Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 827-28-47, 827-28-50.
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.