Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Inwestycyjny 2017 rok!
 

Z życia Gminy

2017-11-20

Inwestycyjny 2017 rok!

zdjęcie do wpisu Inwestycyjny 2017 rok!

Kończący się 2017 rok okazał się dla Gminy Porąbka bardzo pracowity pod względem realizowanych inwestycji. Realizacja tak wielu projektów znacząco wpłynęła, wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Porąbka jak również przyczyniła się do poprawy wizerunku Gminy. Inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, a te które nadal trwają, wykonywane są zgodnie z harmonogramem prac – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka. Wartość inwestycji to prawie 2 000 000,00 zł , i to jeszcze nie wszystko!

 

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 roku.

 

Inwestycje

 

1.       Budowa placu zabaw dla dzieci na działkach nr 2022/4 oraz 2024/1 położonych w Czańcu przy ul. Królewskiej 16.

- Wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzenia zabawowe

- Wyposażenie placu zabaw w m.in. karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, sprężynowca dwuosobowego, piaskownicy i zestawu zabawowego.

Koszt : 62.274,90 zł brutto

Prace zakończono: 31.07.2017 r.

2.       Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 1125/1 położonej w Czańcu przy ul. K.K Wojtyły 67.

- Wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzenia zabawowe

- Wyposażenie placu zabaw w m.in. karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, sprężynowca dwuosobowego, piaskownicy i zestawu zabawowego.

Koszt: 56.481,60 zł brutto

Prace zakończono: 31.08.2017 r.

3.       Budowa ogrodzenia przy budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.

- Budowa nowego ogrodzenia systemowego, panelowego z prętów stalowych powlekanych oraz montaż bramy dwuskrzydłowej i furtki jednoskrzydłowej.

Koszt: 41.820,00 zł brutto

Prace zakończono: 01.09.2017 r.

4.       Termomodernizacja budynku komunalnego w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 10

- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem, termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana technologii kotłowni i instalacji c.o. w części budnku.

Koszt: 701.122,05 zł brutto

Planowane zakończenie: 15.12.2017 r.

5.       Termomodernizacja budynku przedszkola w Czańcu przy ul. K. K. Wojtyły 67 – Etap II

- termomodernizacja stropodachu, termomodernizacja ścian powyżej terenu wraz z wykonaniem elewacji.

Koszt: 203.412,54 zł brutto

Planowane zakończenie: 30.11.2017 r.

6.       Remont ul. Dworskiej i ul. Długiej w Czańcu – wykonanie odwodnienia

- ul. Dworska: ścieki z elementów betonowych na długości 80 metrów, przepusty rurowe pod zjazdami, montaż aco-dren

- ul. Dluga: ścieki z elemntów betonowych na długości 20 metrów, rury typu PVC na długości 28 metrów.

Koszt: 41.313,85 zł brutto

Prace zakończono: 27.10.2017 r.

7.       Remont ul. Wspólnej w Bujakowie, ul. Słonecznej w Porąbce, ul. Kasztanowej i Cierniowej w Czańcu

- ul. Wspólna w Bujakowie: wymiana podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni na długości 30 metrów, ułożenie drenażu z rur na długości 130 metrów

- ul. Słoneczna w Porąbce: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 178 metrów

- ul. Kasztanowa w Czańcu: wymiana podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni na długości 55 metrów

- ul. Cierniowa w Czańcu: wymiana podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 150 metrów.

Koszt: 65.773,78 zł brutto

Planowane zakończenie: 17.11.2017 r.

8.       Przebudowa przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu

- sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie następujących robót budowlanych: rozbiórka istniejącego przepustu, budowa nowego przepustu żelbetowego prefabrykowanego o długości 6,3 metra, odtworzenie nawierzchni drogi, wykonanie umocnień koryta cieku oraz przydrożnych rowów.

Koszt: 162.913,50 zł brutto

Prace zakończono: 25.04.2017 r.

9.       Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu

- Przebudowa drogi na długości 334 metrów wraz z odtworzeniem istniejących rowów i remontem istniejących zjazdów.

Koszt: 184.741,09 zł brutto

Planowane zakończenie: 15.04.2018 r.

10.   Budowa parkingu wraz z kanalizacją i małą architekturą w Bujakowie przy cmentarzu – kanalizacja deszczowa Etap I

- wykonanie kanalizacji deszczowej przy cmentarzu w Bujakowie na długości 50 metrów wraz z montażem sepratora, wykonanie wylotu brzegowego, umocnienie skarp płytami ażurowymi.

Koszt: 28.874,71 zł brutto

Prace zostaną zakończone: 30.11.2017 r.

11.   Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Porąbka:

- dobudowa odcinka linii oświetleniowej wraz z podłączeniem do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego – ul. Krakowska w Kobiernicach

- budowa oświetlenia przy ul. Gronowej w Porąbce

- budowa oświetlenia ulicznego w Czańcu na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej oraz Krokusów

- budowa oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Kłosowej

Koszt: 79.937,51 zł brutto

Prace zostaną zakończone: 30.11.2017 r.

12.   Remont ul. Mała Puszcza w sołectwie Porąbka:

- Odtworzenie nawierzchni oraz poboczy na długości 245 metrów

Koszt: 73.986,71 zł brutto

Planowane zakończenie: 15.11.2017 r.

13.   Remont ul. Zacisze w Porąbce

- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o powierzchni 590 m2

Koszt: 67.742,99 zł brutto

Planowane zakończenie: 15.11.2017 r.

14.   Zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Bujakowie
i dobudowę sali zabaw – utworzenie oddziału przedszkolnego.

Koszt: 175.797,99 zł
Prace zakończono – I   etap : 31.08.2017 r.


Do końca roku planuje się   zrealizowanie inwestycji pn. „Stworzenia miejsca aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku w rejonie Wielka Puszcza w Porąbce przy zbiegu ul. Wielka Puszcza – Poziomkowa”. W ramach inwestycji zostanie wybudowana wiata z paleniskiem, zostaną zamontowane urządzenia zabaw dla dzieci, ławki, kosze, stojak na rowery oraz toaleta przenośna. Teren zostanie oświetlony.

 

Kolejną planowaną inwestycją, na którą przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca tego roku, to „ Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach”. Inwestycja składa się z dwóch zadań:
I – Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzonym terenem dla pieszych
II – Budowa rowerowego placu zabaw - PUMP

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.