Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Zawiadomienie
 

Z życia Gminy

2018-02-16

Zawiadomienie

zdjęcie do wpisu Zawiadomienie

Na zlecenie Powiatu Bielskiego oraz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej firma Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o.   z siedzibą w Krakowie realizuje w okresie sierpień 2017 – styczeń 2019 prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Czaniec i Porąbka 2 w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”. Praca geodezyjna została zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej pod nr KERG: GK.6640.2759.2017.

Wykonawca prac informuje, że od dnia 15 luty 2018r. do 30 kwiecień 2018r. pracownicy firmy Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o. rozpoczną prace  polegające na wywiadzie terenowym w każdej posesji, mającym na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach, lokalach, użytkach gruntowych zabudowanych oraz przeprowadzenie kontroli geometrii budynków. Właściwy pomiar konturów budynków podlegających ewidencji   będzie wykonany na materiałach fotogrametrycznych.

W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umożliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie zmodernizowana baza danych o budynkach i lokalach dla obrębu.

Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej  są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz.U. z 2016r. poz. 1034)),  zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Wszyscy pracownicy firmy TMCE sp. z o.o. wykonujący powyższe prace terenowe będą posiadali:

- identyfikatory ze zdjęciem, zawierające imienne upoważnienie od Wykonawcy

- kamizelki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy – TMCE sp. z o.o.

- kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK;

- kopię dokumentu informującego o przeprowadzenia modernizacji operatu ewidencyjnego.

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.