Budynek Urzędu Gminy
 

Z życia Gminy

2018-09-17

LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej , wzmacniania kapitału społecznego oraz zachowania dziedzictwa lokalnego . W przypadku naboru na podejmowanie działalności gospodarczej oferta skierowana będzie do osób planujących utworzenie firmy z branży turystyki i rekreacji (pula 450 000,00 zł), odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska (pula 50 000,00 zł) oraz innowacji (pula 50 000,00 zł). Dotacje na rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (w puli ponad 300 000,00 zł).

Wnioski składane w naborze wniosków w zakresie wzmacniania kapitału społecznego (pula – 63 000,00 zł) powinny dotyczyć organizacji spotkań i wydarzeń dla mieszkańców. Natomiast z naboru wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego będą mogły skorzystać instytucje działające w sferze kultury, a sfinansowane będą mogły być projekty polegające na zakupie wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością kulturalną (w puli 100 000,00 zł).

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie www.ziemiabielska.pl w dniu 24.09.2018 r. Nabór będzie prowadzony w terminie od 08.10.2018 r. do 22.10.2018 r.

Warunki konkursu pozostają bez zmian – z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.

Wysokość dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą to 50 tys. zł (bezzwrotna premia wypłacana w dwóch ratach). Wsparcie na rozwój firmy czy zachowanie dziedzictwa lokalnego polega na refundacji poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów).

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.