Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Bogusław Wawak – zastępcą Wójta Gminy Porąbka.
 

Z życia Gminy

2019-03-10

Bogusław Wawak – zastępcą Wójta Gminy Porąbka.

zdjęcie do wpisu Bogusław Wawak – zastępcą Wójta Gminy Porąbka.

 

Od dnia 1 marca 2019 roku funkcję Zastępcy Wójta Gminy Porąbka pełni Bogusław Wawak, doświadczony pracownik administracji samorządowej.

Lat 42. Urodzony 29.04.1977 w Żywcu. Żonaty, dwójka dzieci, Ania 11 lat, Aleksandra 9 lat. Mieszkaniec Kobiernic. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Budownictwa, Inżynier Budownictwa o specjalności budowlano – architektonicznej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • 2001 - monter konstrukcji stalowych,

  • 2003 - staż w Urzędzie Gminy Czernichów,

  • 2004 – 2006 praca w prywatnym biurze projektów w branży ochrony środowiska na stanowisku asystenta projektanta (projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych),

  • 2006 – 2017 praca w Urzędzie Gminy Czernichów, najpierw na stanowisku referenta ds gospodarki wodno – kanalizacyjnej, na zakończenie inspektor ds inwestycji i gospodarki wodno – kanalizacyjnej (prowadzenie spraw związanych z drogami gminnymi, inwestycjami i remontami obiektów kubaturowych, rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych itp),

  • 2018 – 2019 Kierownik Zakładu Usługowo – Produkcyjnego Gospodarki Wodno – Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim. Zarządzanie komunalną infrastrukturą wodno – kanalizacyjną na terenie Gminy Czernichów w skład której wchodziły cztery oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i pompowniami ścieków oraz dwoma ujęciami wody wraz ze stacjami uzdatniania wody, siecią wodociągową oraz pompowniami.

PRACA SPOŁECZNA:

  • czynny strażak ochotnik od ponad 25 lat,

  • były Zastępca Naczelnika OSP,

  • były Prezes OSP,

  • były członek Rady Sołeckiej,


 

PROWADZONE W IMIENIU WÓJTA GMINY PORĄBKA ZAGADNIENIA:

- Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań w zakresie inwestycji i dróg, budownictwa i planowania przestrzennego.

 

- Nadzorowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w tym gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

 

- Nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w tym: uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, udzielanie pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zamówień publicznych, współpraca z kierownikami referatów Urzędu Gminy Porąbka w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

- Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań z zakresu mienia komunalnego i gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i zasobami mieszkaniowymi gminy.

 

- Nadzorowanie i koordynacja zadań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.