Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”
 

Z życia Gminy

2019-09-23

Uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”

zdjęcie do wpisu Uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”

Uroczyste otwarcie
„Zielonej Pracowni” - Zielone Płuca Beskidu Małego
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu

W marcu 2019 roku  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu przystąpiła do udziału w 5 edycji konkursu o nazwie „Zielona Pracownia 2019”.
To program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Projekt zatytułowany „Zielone Płuca Beskidu Małego” uzyskał akceptację komisji konkursowej.
W rezultacie w czasie wakacji oraz na początku bieżącego roku szkolnego można było stworzyć wielofunkcyjną pracownię. W tym celu zaadaptowano starą salę biologiczną. Została ona gruntownie zmodernizowana i doposażona w sprzęt multimedialny, taki jak tablica interaktywna z projektorem, laptop oraz aparat fotograficzny. Pomieszczenie gruntownie odnowiono – pomalowano ściany, założono nowe rolety, zadbano
o energooszczędne oświetlenie. Do sali zakupiono również nowe meble – szafki na pomoce dydaktyczne, gabloty ekspozycyjne i informacyjne, stojak na mapy, tablice magnetyczne, wózek mobilny, a także nowe stoliki oraz krzesła. Pracownię ozdobiła fototapeta, rośliny doniczkowe -„ Las w szkle”, a także zestaw dekoracyjny ze styropianu oraz sztucznej trawy. Poza tym w zdobywaniu wiedzy i doznań przyrodniczych pomagać im od tej pory będą zakupione pomoce dydaktyczne, m. in. mikroskopy, globusy, lupy, kompasy, stacja przyrodnicza, mapy, zegar z trzema strefami, szkielet człowieka, modele oka, ucha
oraz programy multimedialne do tablicy interaktywnej.
23 września w szkole odbyło się otwarcie nowej pracowni. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, bowiem tym samym świętowano pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor - Anna Kowalska, witając zebranych. Wśród gości byli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach - p. Tomasz Bednarek, Członek Rady Nadzorczej – p. Przemysław Drabek, Wizytator Kuratorium Oświaty – p. Teresa Wojtaszek, Starosta Powiatu Bielskiego –
p. Andrzej Płonka, wójt gminy Porąbka – p. Paweł Zemanek, skarbnik gminy Porąbka – p. Bożena Czosnyka, Przewodniczący Rady Gminy – p. Zbigniew Drabek oraz Radni Sołectwa Czaniec i Porąbka, dyrektor GZOSiP – p. Cecylia Koniorczyk, p. sołtys Małgorzata Czernik, p. Bożena Zontek z Biblioteki w Czańcu oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła, że „przyroda cierpi z powodu człowieka, a woda, powietrze, ziemie, las, zwierzęta, rośliny zostały stworzone przez Boga
i zasługują na nasz szacunek” (Jan Paweł II). Wyraziła nadzieję, że dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym zostanie przeprowadzonych wiele ciekawych zajęć z przyrody, biologii, geografii czy ekologii. Ponadto podziękowała za wsparcie projektu WFOŚiGW
w Katowicach oraz organowi prowadzącemu, a także wszystkim nauczycielom,
w szczególności koordynatorom programu – p. Agnieszce Kowalskiej i p. Dagmarze Gęsickiej – Paw oraz współorganizatorom – p. Anecie Karasińskiej – nauczycielowi geografii oraz p. Alicji Drwile – nauczycielowi przyrody oraz biologii.

Część artystyczną rozpoczęła prezentacja zdjęć przedstawiająca etapy powstawania „Zielonej Pracowni”. Najbardziej interesujące było przedstawienie pt. „Złowroga firma”
przygotowane pod kierunkiem p. Marzeny Tomiak. Na koniec występu wszyscy zaśpiewali wspaniały utwór Marka Grechuty pt. „Zostawcie nam …(czysty kawałek świata)”. Potem rozstrzygnięto konkurs fotograficzno – plastyczny na temat „Zielone płuca Beskidu Małego”.
      Punktem kulminacyjnym uroczystości było oficjalne otwarcie „Zielonej pracowni”, czyli przecięcie wstęgi. Kilkumiesięczny wysiłek opłacił się, bowiem przed oczami zebranych ukazała się sala na miarę XXI wieku. Zebranym gościom zaprezentowane zostały pomoce dydaktyczne, w jakie została wyposażona pracownia. Jej ozdobą niewątpliwie jest fototapeta  oraz piękny widok za oknem na północne stoki Beskidu.
Nowa pracownia powstała w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły
w Czańcu będzie służyć przez lata uczniom w zdobywaniu wiedzy na temat świata roślin
oraz zwierząt, rozbudzi ich zainteresowania, rozwinie świadomość ekologiczną, a także rozumienie relacji człowieka z przyrodą.

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.