Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka - aktualizacja 16 marca
 

Z życia Gminy

2020-03-16

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka - aktualizacja 16 marca

zdjęcie do wpisu Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka - aktualizacja 16 marca

Wójt Gminy Porąbka informuję, że począwszy od dnia 16 marca 2020 roku
( od godziny 12.00) do odwołania w Urzędzie Gminy Porąbka wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze Interesantów:

 

1)    Pracownicy Urzędu Gminy Porąbka udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim;

2)    Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;

3)    Skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00   telefonicznie (za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego) oraz za pomocą poczty elektronicznej i ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) – skargi i wnioski nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim);

4)    Bezpośrednią obsługę Interesantów (w kontakcie bezpośrednim) ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, tj. wystawienia aktu zgonu, złożenia wniosku o wyrobienie dowodu osobistego lub jego odbioru, uzyskania zgody na pochówek na cmentarzu komunalnym oraz złożenia oferty w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co nastąpi po wcześniejszym ustaleniu wizyty telefonicznie odpowiednio z:

a)    Urzędem Stanu Cywilnego ( w sprawie wystawienia aktu zgonu ) – tel. 33 827 28 54 ;

b)    Referatem Spraw Obywatelskich ( w sprawie złożenia wniosku o wyrobienie dowodu osobistego lub jego odbioru ) – tel. 33 827 28 55 ;

c)    Referatem Infrastruktury ( w sprawie uzyskania zgody na pochówek na cmentarzu komunalnym ) – tel. 33 827 28 16 ;

d)    Referatem Organizacyjnym ( w sprawie złożenia oferty w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ) – tel. 33 827 28 60 ;

5)      Płatności i należności publiczno-prawne (podatki i opłaty) oraz cywilnoprawne (najem, dzierżawa, ścieki) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy urzędu;

 

W sytuacjach, o których mowa w   pkt 4, Interesanci będą obsługiwani pojedynczo.               
W danym momencie, poza pracownikami Urzędu, w pomieszczeniu biurowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

 

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

 

1)    jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa;

2)    wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej);

3)    regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy.

 


Wójt Gminy Porąbka
Paweł Zemanek

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.