Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Informacja o naborze "Małe Projekty"
 

Z życia Gminy

2009-11-19

Informacja o naborze "Małe Projekty"

     

 
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA BIELSKA
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „Małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Termin składania wniosków: 23.11.2009 r. – 11.12.2009 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku – Białej,
przy ul. Piastowskiej 40, 1 piętro, pokój 111,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w
2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy.
 
Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Limit środków dostępnych w konkursie to 360 000zł.
Dokumentacja:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  • kryteria wyboru operacji przez LGD Ziemia Bielska, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Ziemia Bielska
Powyższe dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach prawidłowego przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach i na stronach internetowych następujących instytucji:
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska – www.ziemiabielska.pl
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – www.prow.silesia-region.pl
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska oraz pod numerem telefonu (033)8 136 706. Pytania można kierować również drogą mailową na adres projekty@ziemiabielska.pl.
 
 
Pełne informacje na stronie : www.ziemiabielska.pl
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.