Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Śląska karta seniora
 

Z życia Gminy

2015-11-12

Śląska karta seniora

zdjęcie do wpisu Śląska karta seniora

Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji projektu „ Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”.

Co to jest Śląska Karta Seniora?

Jest to oferta specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie Województwa Śląskiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 roku życia.

Usługi realizowane w ramach Śląskiej Karty Seniora są oferowane przez partnerów projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu jego bazowymi partnerami są podmioty powiązane strukturalnie i kapitałowo z Województwem Śląskim - wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne. Jednakże mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewiduje się włączenie do projektu innych partnerów, w szczególności z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

Kto jest uprawniony do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora?

Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym skorzystanie z uprawnień oferowanych w projekcie jest dowód osobisty. Jest to rozwiązanie wygodne, korzystne i tanie w realizacji.

Partnerzy

Na terenie województwa śląskiego obserwowany jest proces demograficznego starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe tendencje oraz dostrzegane potrzeby i wskazywane rekomendacje w zakresie kształtowania środowiska przyjaznego osobom starszym, proponujemy wprowadzenie Śląskiej Karty Seniora w ramach programu Śląskie dla Seniora.

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób 60+ m.in. poprzez zaoferowanie im specjalnych usług, ulg i szczególnych uprawnień przez instytucje kultury, rekreacji i edukacji. Dokumentem legitymacyjnym, a tym samym, umożliwiającym skorzystanie z powyższej oferty będzie dowód osobisty, który potwierdzi wiek – 60 lat lub więcej. Wybór dowodu osobistego jako dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z projektu to rozwiązanie korzystne i efektywne z uwagi na powszechny dostęp do dowodu osobistego i wygodę dla seniorów, a także obniżenie kosztów realizacji projektu (nie ma potrzeby opracowywania i druku dodatkowych kart).

Specjalne usługi oraz ulgi i/lub szczególne uprawnienia dla osób starszych będą oferowane przez partnerów projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu jego bazowymi partnerami będą podmioty powiązane strukturalnie i kapitałowo z Województwem Śląskim - wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne w tym:

Mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewidujemy również współpracę z partnerami z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

Koordynowanie działań związanych ze wdrażaniem projektu, powierzone zostanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ze względu na charakter jego statutowej działalności. Działania Ośrodka będą obejmowały m.in. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; zachęcanie nowych partnerów do włączenia się w działania na rzecz seniorów i weryfikację ich zgłoszeń; gromadzenie i analizowane danych dotyczących wdrożenia projektu.

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.