Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Apel do Rady Miejskiej w Andrychowie
 

Z życia Gminy

2015-11-25

Apel do Rady Miejskiej w Andrychowie

zdjęcie do wpisu Apel do Rady Miejskiej w Andrychowie

Apel do Rady Miejskiej w Andrychowie dotyczący wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach.

 

Gminy Kęty i Porąbka zwracają się do Rady Miejskiej w Andrychowie z apelem o odrzucenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach Sp. z o.o., objętej porządkiem obrad sesji zwołanej na dzień 26 listopada 2015 r. 

Ewentualne przyjęcie uchwały stanowiłoby naruszenie wypracowanych dotychczas zasad współpracy pomiędzy gminami Kęty, Andrychów, Porąbka i Osiek w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, uwieńczonych podpisaniem Porozumienia Międzygminnego i opracowaniem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Planowane działania Gminy Andrychów nie zmierzają w kierunku zapewnienia dla mieszkańców naszych gmin pasażerskich usług przewozowych na właściwym poziomie jakościowym, lecz do likwidacji podmiotu świadczącego od lat te usługi i posiadającego markę solidnego przewoźnika.

Komunikacja publiczna na całym świecie nie jest działalnością dochodową, wymaga dotowania. Jest to związane z systemem ulg dla najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa oraz działaniami na rzecz ochrony środowiska. Podobnie jest w naszym kraju. Gminy uczestniczące w Porozumieniu Międzygminnym muszą wspólnie wypracować takie formy wsparcia spółki, które pozwolą jej na pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zakupu nowoczesnego taboru a jednocześnie będą możliwe do udźwignięcia przez budżety samorządów. W działaniach tych potrzebna jest solidarność. W przeciwnym razie największymi przegranymi mogą okazać się mieszkańcy naszych gmin pozbawieni dostępu do komunikacji w godnych warunkach oraz pracownicy spółki, również nasi mieszkańcy.

W tym momencie najważniejsze jest to, aby podjąć działania mające na celu ucywilizowanie transportu publicznego i uporządkowania rynku lokalnego w celu zapewnienia z jednej strony najwyższego poziomu usług, a z drugiej stabilnego funkcjonowania spółki. Ta druga kwestia jest trudniejsza do realizacji gdyż spółka MZK musi konkurować z prywatnymi przewoźnikami, którzy zwłaszcza na terenie Gminy Andrychów niejednokrotnie prowadząc działalność przewozową wykraczają poza ramy zdrowej konkurencji.

Ostatnie działania spółki, których efektem jest zakup niskopodłogowego autobusu pokazują dobitnie, w którym kierunku winien zmierzać transport publiczny w naszych gminach. Nasi mieszkańcy płacący podatki mają prawo do tego, aby zadanie własne samorządu lokalnego, jakim jest transport publiczny otrzymywać w najwyższej jakości. Tego nie jest w stanie zapewnić żaden prywatny przewoźnik, co niejednokrotnie potwierdzają pasażerowie.

Dlatego też apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie drastycznych w skutkach decyzji.

                                                    Kęty, Porąbka, 24 listopada 2015 r.

 

                                 Burmistrz Gminy Kęty                               Wójt Gminy Porąbka

                                 Krzysztof Jan Klęczar                                    Czesław Bułka

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.