Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Maj 2010

 
2010-05-31
Porady prawne i ubezpieczeniowe w związku z następstwem powodzi dla mieszkańców Powiatu Bielskiego

 

Porady prawne i ubezpieczeniowe w związku z następstwem powodzi dla mieszkańców Powiatu Bielskiego.

Pełna informacja

 
 
2010-05-31
KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

 

POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Pełna informacja

 
 
2010-05-27

Z uwagi na ograniczone możliwości, SANEPID bezpłatnie może wykonać około 300 badań próbek wody dla powiatu bielskiego i cieszyńskiego, dlatego ściśle określono procedurę wnioskowania o bezpłatne badanie.

więcej
 
 
2010-05-27
KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Data i godzina wydania: godz. 14:07 dnia 26.05.2010
 
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo śląskie

Pełna informacja

 
 
2010-05-26
PODZIĘKOWANIE
                                                                                                                                                    Porąbka dn. 26.05.2010 r.
 
 
 
                                                                    PODZIĘKOWANIE
 
 
W imieniu własnym oraz społeczności lokalnej pragnę złożyć wyrazy podziękowania dla wszystkich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz osób prywatnych za zaangażowanie i wytężoną pomoc w walce z powodzią.
Ta bezinteresowna pomoc jest wyrazem humanitarnego charakteru Waszej służby i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. To dzięki Wam udało się znacznie zmniejszyć skalę zniszczeń i strat w mieniu społeczeństwa, w tym i Gminy Porąbka.
Jestem wdzięczny za poświęcenie, wysiłek i niezwykłe zaangażowanie okazane w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
 
 
 
 
                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku
 
                                                                                                                                                        Wójt Gminy Porąbka
                                                                                                                                                            Czesław Bułka
 
 
 
 
 
 
2010-05-26
KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

 

Data i godzina wydania: godz. 13:49 dnia 25.05.2010

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Obszar: Województwo śląskie

Pełna informacja

 
 
2010-05-26
ZAKAZ WSTĘPU NA WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

Zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie Województwa Śląskiego

Pełna informacja

 
 
2010-05-24
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bielsku-Białej przyjmuje zgłoszenia dotyczące badań wody pitnej ze studni przydomowych.Warunkiem wykonania badania jest wypompowanie wody powodziowej i odkażenie studni.Potrzebę wypompowania i odkażenia wody można zgłaszać do jednostek OSP na terenie Gminy. Wszelkich informacji na temat badania wody udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej. Telefon : 33/ 816-00-12(centrala)

Pełna informacja

 
 
2010-05-24
Przysiółek Łazki

Osuwiska w Przysiółku Łazki w Gminie Czernichów nie zagrażają Gminie Porąbka.

Pełna informacja

 
 
2010-05-21
Informacja dla mieszkańców

Z informacji telefonicznej uzyskanej od Dyrektora PKS Bielsko-Biała z dniem 21.05.2010 r. (piątek) zostaną przywrócone kursy autobusowe na linii Bielsko-Biała – Czaniec przez Porąbkę Centrum, Kobiernice Zawodzie, ulicę Kościelną.
W związku z normalizacją warunków pogodowych nie będą pełnione całodobowo dyżury pracowników UG oddelegowanych do Biura Zarządzania Kryzysowego. Wszelkie interwencje będą załatwiane w godzinach pracy urzędu.
W dniu 22.05.2010r. (sobota),  w Biurze Zarządzania Kryzysowego Gminy Porąbka – Dom Kultury II piętro - będą pełnione dyżury przez pracowników UG w godzinach od 8 00  do 13 00 .
Od dnia 24.05.2010r. rozpoczynają naukę Gimnazjum w Porąbce oraz Zespół Szkół w Kobiernicach. W związku z uszkodzeniem mostu w Kobiernicach na rzece Soła, młodzież szkolna z Kobiernic Zawodzia  może bezpłatnie korzystać z komunikacji autobusowej MZK Kęty w drodze do i ze Szkoły.  

 

 
 
2010-05-21
KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Data i godzina wydania: godz. 14:12 dnia 20.05.2010
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo śląskie

Pełna informacja

 
 
2010-05-21
DEZYNFEKCJA STUDNI

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WŁASNYCH STUDNI WODY PITNEJ MOGĄ UZYSKAĆ ŚRODEK DO ODKAŻANIA WODY W REMIZACH OSP NA TERENIE GMINY PORĄBKA.

OSP BUJAKÓW: 8-108-001

OSP KOBIERNICE: 8-108-998

OSP CZANIEC:  8-109-114

OSP PORĄBKA:  8-106-016

OSP WIELKA PUSZCZA: 8-106-541

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.PORĄBKA.PL

 

 
 
2010-05-20
Dni Porąbki odwołane!!

Dni Porąbki zostały odwołane, impreza odbędzie się w późniejszym terminie.

 
 
2010-05-20

W ramach Programu Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkanek województwa śląskiego, oraz wszystkich, którzy chcą skorzystać z badania w wieku 50-69 lat

więcej
 
 
2010-05-20
Zaświadczenia o szkodach powstałych w wyniku powodzi.

 

Zaświadczenia o szkodach powstałych w wyniku powodzi do firm ubezpieczeniowych można odebrać w GMINNYM CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce w pok. 21

 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.