Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Wrzesień 2010

 
2010-09-30
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Białej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Białej informuje,że...

Pełna informacja

 
 
2010-09-27
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Urząd Gminy Porąbka informuje mieszkańców Gminy, zainteresowanych  uzyskaniem dopłaty do zakupu kolektorów słonecznych, że w dniu 16 października tj. sobota w godzinach od 9-16 oraz 17 października - 

w niedzielę w godz. od 8-13, w Sali Klubu Gminnego Ośrodka Kultury

w Porąbce ul. Rynek 22, będą odbywać się bezpłatne konsultacje

z przedstawicielem Firmy Solar Project z Andrychowa, na temat możliwości dofinansowania zakupu solarów.
 

 
 
2010-09-27
KOMUNIKAT

Zgodnie z § 3 pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...

Pełna informacja

 
 
2010-09-27
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

W sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...

Pełna informacja

 
 
2010-09-23
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu

4 października br. (poniedziałek)

w godzinach:

od 730 do 1500

nieczynne będą stanowiska rejestracji

pojazdów oraz wydawania praw jazdy.

Powyższa przerwa w pracy spowodowana

jest koniecznością dokonania wymiany 

serwera obsługującego te stanowiska i

łączącego je z CEPiK.

 

 

 
 
2010-09-23
BYSTRY PRZEDSZKOLAK

UCZYMY CZYTAĆ POPRZEZ ZABAWĘ

W bieżącym roku szkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu realizowany jest projekt BYSTRY PRZEDSZKOLAK współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna informacja

 
 
2010-09-22
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

W sprawie czasu i miejsca przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego.

Pełna informacja

 
 
2010-09-22
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

Komisarz wyborczy w Katowicach podaje do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa śląskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2009.

Pełna informacja

 
 
2010-09-16
Mobilni przez łącza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej dnia 1 września 2010 roku rozpoczyna realizację projektu konkursowego pt. „Mobilni przez łącza”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapewniamy dowóz na wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu.

Link do pełnej informacji o projekcie: www.pcpr.starostwo.bielsko.pl

 

                Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                        

 

 

                   
 
 
2010-09-16
Ogłoszenie naboru wniosków do projektu systemowego pn."Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" na rok szkolny 2010/2011

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w ramach Poddziałania 9.1.3 PO Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Wnioski można składać od 08 do 30 września br...

 

Pełna informacja

 
 
2010-09-16
"Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości"

Informujemy, że trwa rekrutacja uczestników do I- II (wrzesień-październik) edycji usługi doradczej realizowanej w ramach projektu „ Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości” skierowanej do mieszkańców Powiatu Bielskiego i Miasta Bielsko-Biała.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna informacja

 
 
2010-09-01
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 407 - utrzymywanie stanów powyzej stanów alarmowych

Data i godzina wydania: 01.09.2010 - godz. 7:00

Nazwa biura: IMGW - Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków

Zagrożenie: utrzymywanie się stanów powyżej stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej) Ważność: od godz. 07:00 dnia 01.09.2010 do godz. 07:00 dnia 02.09.2010

Obszar: Województwo śląskie

Pełna informacja

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.