Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Luty 2011

 
2011-02-26
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na:
- rozwój turystyki i ekoturystyki,
- rozwój rynków zbytu i promocji ryb,
- rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- zwiększeniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru;

 

Więcej informacji

 
 
2011-02-25
Kompetentny uczeń
 
2011-02-23
USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

 

Trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji następujących zadań mających na celu usunięcie skutków ubiegłorocznej powodzi:
 
  1. Odbudowa kładki pieszej na rzece Sole (sołectwo Kobiernice),
  2. Remont ul. Zdrojowej w sołectwie Bujaków,
  3. Remont ul. Górnej w sołectwie Czaniec,
  4. Remont ul. Karpackiej w sołectwie Porąbka
 
Na realizację powyższych zadań Gmina Porąbka otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę, przyznającą wstępnie dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 1.100.000 zł.
Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie stosownych dokumentów, niezbędnych do zawarcia z Ministerstwem umowy dotacyjnej.

 

TREŚĆ PROMESY

 
 
2011-02-22
Raport O Stanie Oświaty 2010

Raport o stanie oświaty za rok 2010 dostępny jest tutaj --------> RAPORT

 
 
2011-02-14
Walne Zebranie LGR

 

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”
 
serdecznie zaprasza
do udziału w Walnym Zebraniu Członków,
które odbędzie się w dniu 1 marca 2011 r. (wtorek) - o godz. 17:00,
w Świetlicy Gimnazjum nr 1 (budynek sali gimnastycznej)
ul. Edukacyjna 11, Rajsko.
 
 
 
2011-02-09
OGŁOSZENIE

 

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej we fragmencie sołectwa Porąbka oraz w zakresie produkcji i usług we fragmencie sołectwa Kobiernice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ... więcej
 
 
2011-02-04
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych w 2011r.

Informacja na temat  zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych znajduje się tutaj.

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.