Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Styczeń 2012

 
2012-01-31
Ogłoszenie o wyniku konkursu dot. wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostaną zlecone zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
 
2012-01-31
Ogłoszenie o wyniku konkursu dot. wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostaną zlecone zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2012 roku.
 
2012-01-24
PODATNIKU PAMIĘTAJ !

Wysłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym

i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego, możesz to

zrobić bez wychodzenia z domu.

Wysyłając PIT przez internet oszczędzasz czas,będziesz miał niższe

koszty złożenia zeznania,łatwiejsze wypełnienie,otrzymasz

potwierdzenie złożenia zeznania,chronisz środowisko.


Ostateczny termin złożenia zeznania - 30 KWIETNIA 2012 r.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zaprasza na stronę internetową :

www.e-deklaracje.gov.pl

 
 
2012-01-23
Nowy czas pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
 
2012-01-11
"Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim"

 

Dobiega końca etap prac związanych z projektowaniem oraz kosztorysowaniem budowy „skate parku” w ramach realizacji projektu pn.: „Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim“ współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Przedmiotowy projekt jest wspólną inicjatywą Gminy Porąbka i Miasta Turzovka. Projekt, oprócz zaoferowania polsko-słowackim amatorom skateboardingu miejsca do wspólnych spotkań i zawodów, stwarza dogodne warunki do zawiązywania między nimi długotrwałych przyjaźni, wymiany doświadczeń,a nawet może stanowić inspirację dla powstania polsko-słowackiego klubu zrzeszającego miłośników tego rodzaju dyscypliny sportowej.

 

 
 
2012-01-11
KONCERT

 
 
2012-01-09
Ogłoszenie

Wójt Gminy Porąbka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych, organizowanych przez Wójta Gminy Porąbka w 2012r.

 

Zaproszenie

Formularz

 
 
2012-01-05
Ostrzeżenie Nr 2
 
2012-01-04
WÓJT GMINY PORĄBKA ogłasza konkurs ofert o dotacje na realizację zadań publicznych w 2012r.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
INFORMACJA

 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

INFORMACJA

 

Pobierz wzór oferty

 
 
2012-01-03

 

UWAŻAJ NA CZAD, ON NIE ŚPI
 

 

 

więcej
 
 
2012-01-03


Komunikat dla przedsiębiorców w sprawie wpisu/ zmiany zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Porąbka

 

 

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Porąbka. Obowiązek ten wynika z art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze...

więcej
 
 
2012-01-03
Zmiany w sieci placówek pocztowych

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej uprzejmie informuje,

iż z dniem 02 stycznia 2012 nastąpi przekształcenie:

Filii Urzędu Pocztowego Porąbka k. Kęt funkcjonującej w miejscowości Kobiernice ul.Żywiecka 6 w Agencję Pocztową funkcjonującą w miejscowości Kobiernice ul. Żywiecka 6,kod pocztowy 43-356 nie ulegnie zmianie.

Placówka będzie czynna w dniach: poniedziałek,środa,piątek 08:00-17:00,w dniach wtorek, czwartek 08:00-15:00, w soboty nieczynne.

Mamy nadzieję,że nowa placówka spotka się z przychylnym przyjęciem władz samorządowych i mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług pocztowych.

 

www.poczta-polska.pl

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.