Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Grudzień 2012

 
2012-12-14
Stowarzyszenie Lokalna Gruba Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki" informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji polegających na:

  • Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  • Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  • Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  • Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej...

 

Pobierz :

Pełna Informacja

Wykaz Dokumentów

 

 
 
2012-12-11
Życzenia

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

to nie tylko okres radości, ale również zadumy

nad tym co minęło i nad tym co nas czeka.

W tych wyjątkowych dniach dużo optymizmu

i wiary w pogodne jutro

życzy

Wójt Gminy Czesław Bułka

 
 
2012-12-07

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.

więcej
 
 
2012-12-06
„Utworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych”

 

Od listopada br., Gmina Porąbka rozpoczęła realizację projektu mającego na celu zagospodarowanie turystyczne leśnego zakątka mieszczącego się w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych sołectwa Porąbka. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem budowlanych pozwoleń, od marca 2013 r., część lasku zostanie oświetlona, uporządkowana i wyposażona w urządzenia małej architektury turystycznej w postaci ławeczek, stolików rekreacyjnych – szachy, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz zadaszonej wiaty z grillem. Tak przygotowane miejsce stworzy idealne zaplecze dla wspólnych inicjatyw społeczno-kulturowych dla mieszkańców i turystów oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności tego rejonu pogranicza. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, mikroprojekty.

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.