Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Wrzesień 2012

 
2012-09-27
Prognoza pogody
 
2012-09-24
Przerwa w dostawie wody w dniu 27.09.2012r.

AQUA S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w związku z koniecznością wykonania zaplanowanych prac polegających na wymianie zasuwy oraz odpowietrznika w komorze na rurociągu magistralnym Dn 500 mm, nastąpi wyłączenie dostawy wody w dniu 27.09.2012r.(czwartek) od godziny 8:00 do godziny 14:00 dla odbiorców w gminie Porąbka w miejscowości Bujaków w rejonie ulic:

  • Bielskiej,
  • Centralnej,
  • Grabecznik,
  • Kościelnej,
  • Łukowej,
  • Stawowej,
  • Podlesie i przyległe.

Wyłączenie wody nastąpi także na terenie gminy Kęty w rejonie ulic: Baściki i Smoliki.

Planuje się dostarczanie wody za pomocą beczkowozów.

 
 
2012-09-21

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

 

więcej
 
 
2012-09-13
„Szkoły Gminy Porąbka – Indywidualizacja Nauczania”

„Szkoły Gminy Porąbka – Indywidualizacja Nauczania”

 

 
W roku szkolnym 2012/2013, począwszy od 1 września 2012 r., gmina Porąbka realizuje projekt systemowy „Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania” we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na jej terenie, tj. Szkole Podstawowej w Czańcu, Szkole Podstawowej w Porąbce, Szkole Podstawowej w Bujakowie, Szkole Podstawowej w Kobiernicach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...
 

 
 
2012-09-12

 


 
      W celu poznania opinii Mieszkańców Gminy Porąbka w sprawie wprowadzania NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ANKIETY!

 

więcej
 
 
2012-09-07
Konsultacje "PO RYBY"

Informujemy,  że pracownicy Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły

i Wieprzówki” będą pełnić dyżury, podczas których osoby zainteresowane będą mogły w miejscu zamieszkania skorzystać z porad specjalisty programu PO RYBY.
Harmonogram dyżurów:

11 września 2012  – Gmina Kęty, Urząd Gminy – sala sesyjna,  godz. 14.00 – 16.00

12 września 2012 – Gmina Brzeszcze, Urząd Gminy – sala Urzędu Stanu Cywilnego,  godz. 14.00 – 16.00

18 września 2012 – Gmina Wieprz, Urząd Gminy – sala sesyjna,  godz. 14.00 – 16.00

19 września 2012 - Gmina Porąbka, Gminny Ośrodek Kultury - Kawiarnia, godz. 14.00 – 16.00

20 września 2012 – Gmina Oświęcim, Urząd Gminy –sala sesyjna,  godz. 14.00 - 16.00


Jednocześnie przypominamy, iż do 28 września 2012 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla operacji polegających na:

„Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,

„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

Więcej informacji w zakładce Nabory aktualne.
 
Plakaty:

 

 

 
 
2012-09-03
Cennik Biletów PKS
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.