Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Grudzień 2013

 
2013-12-30
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu konsultacji społecznych nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu konsultacji społecznych nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

Pobierz

 
 
2013-12-30

Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw”

16 grudnia br., przedszkolaki z Kobiernic gościły z wizytą u swoich rówieśników w przedszkolu w czeskich Palkovicach. Spotkanie to, zapoczątkowało wspólną realizację projektu pn.: „Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Taki wzajemny udział w szeregu transgranicznych spotkań, poprzez wspólną zabawę i ciekawie prowadzone warsztaty artystyczne, ma za zadanie w przystępny sposób przybliżyć - głownie najmłodszym uczestnikom projektu - podobieństwa i różnice w polsko-czeskiej kulturze, a ponadto pobudzić w nich ciekawość świata, otwarcie na nawiązywanie nowych przyjaźni i poniekąd łamanie barier językowych. Trwałym efektem niniejszego przedsięwzięcia będzie bogato wyposażony plac zabaw, którego urządzenie planowane jest na kwiecień 2014.

Zdjęcia dostępne są tutaj

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, mikroprojekty.

więcej
 
 
2013-12-23
Nabór wniosków w LGD Ziemia Bielska


Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska ogłasza w dniach 7-23 stycznia 2014 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007-2013 z zakresu:
- Małe projekty
- Odnowa i rozwój wsi
Szczegóły i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej:

 

 

 
 
2013-12-20
OBWIESZCZENIE STAROSTY BIELSKIEGO

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
STAROSTY BIELSKIEGO

nr ZR.6744.8.3.2013.CE z dnia 20 grudnia 2013 roku

 
Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.687), Starosta Bielski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku mgr inż. arch. Krzysztofa Stramy, zam. Roczyny, ul. Topolowa 36a, 34-120 Andrychów, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Porąbka, w dniu 20.12.2013 roku została wydana decyzja nr /2013, znak sprawy ZR.6744.8.3.2013.CE, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.:

„BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZEZ PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĘ I OŚWIETLENIEM DROGI GMINNEJ – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Kozubnika poprzez budowę zespołu zabudowy hotelowo-apartamentowej w Beskidzie Małym”.
 

 
 
2013-12-19
Życzenia

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego roku

 życzy

Wójt Gminy Czesław Bułka

 

 
 
2013-12-05
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i marznącymi opadami, które mogą wystąpić w ciągu najbliższych dwóch dni na terenie całego kraju. Mogą one skutkować utrudnieniami komunikacyjnymi oraz uszkodzeniami napowietrznych linii energetycznych, budynków i infrastruktury. Ostrzeżenie obowiązuje od 5 do 7 grudnia.

W województwie śląskim porywisty wiatr może się pojawić w całym regionie. Na Jurze przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. W centralnej części województwa oraz w Beskidach wiatr ma wiać ze średnią prędkością od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w drugiej połowie nocy z czwartku na piątek oraz w piątek.

 Z uwagi na to, że porywom wiatru mogą towarzyszyć opady deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, a na noc prognozowane są temperatury ujemne, może to wpłynąć na zamarzanie dróg i chodników. Miejscami mogą też wystąpić zawieje śnieżne.

 W związku  z powyższym zaleca się mieszkańcom:

 - zabezpieczenie luźnych przedmiotów znajdujących się na dachach, balkonach, parapetach okien, gzymsach itp.;

- zabezpieczenie okien;

 - zapewnienie szczególnej opieki dla dzieci w drodze do i ze szkoły;

 - ograniczenie wychodzenia na zewnątrz budynków, jeżeli nie jest to konieczne - w szczególności nie należy przebywać pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, balkonami, w pobliżu dźwigów itp.;

 - ograniczenie podróży, w szczególności samochodami;

 - zabezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz budynków inwentarskich.

 
 
2013-12-04
Wyłączenie dostawy wody

Wyłączenie dostawy wody

Pełna informacja

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.