Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Sierpień 2013

 
2013-08-30

Powoli dobiega końca realizacja polsko-czeskiego projektu pn.: „Utworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych”, w ramach którego na terenie sołectwa Porąbka powstała mała infrastruktura turystyczna, a także zorganizowany został cykl spotkań, w którym udział wzięli przedstawiciele środowisk kulturalnych z obu partnerskich gmin. W lipcu, podczas dwudniowego pobytu czeskiej grupy w Gminie Porąbka, uczestnicy projektu wzięli udział we wspólnej biesiadzie, podczas której śpiewano polskie i czeskie wykonania najsłynniejszych piosenek pochodzących z różnych regionów Polski...
więcej
 
 
2013-08-22
MŁODZIEŻOWA AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
MŁODZIEŻOWA AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
 
 
 
W Młodzieżowym Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu dobiega końca projekt pn. ”Młodzieżowa Akademia Języka Angielskiego”.
Projekt w całości finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5). Kwota dofinansowania 49 988,00 (100%).
Młodzież od kwietnia uczestniczy w zajęciach językowych zdobywając umiejętność biegłego posługiwania się w mowie j. angielskim. Zajęcia systematycznie odbywają się w Młodzieżowym Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu. W projekcie biorą udział 22 osoby z terenu Gminy Porąbka.
W lipcu uczestnicy projektu odwiedzili Zakopane, gdzie podczas kilkudniowego pobytu spacerowali po tatrzańskich górach i dolinach. Natomiast w godzinach popołudniowych w miłej, swobodnej atmosferze uczyli się j. angielskiego.
Podsumowaniem projektu ma być spektakl w j. angielskim, który będzie niejako prezentacją umiejętności językowych zdobytych na projektowych zajęciach.
Już wiadomo, że będzie to coś z literatury dziecięcej. W związku z rokiem J. Tuwima młodzież z MCAT przygotuje coś dla najmłodszej publiczności.
Dodamy jeszcze, że członkowie Młodzieżowego Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu otrzymali od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaproszenie do udziału w VIII edycji Targów Funduszy Europejskich – cyklu spotkań podsumowujących wdrażanie funduszy na Śląsku  w latach 2007-2013, podczas których zaprezentują się jako jeden z „artystycznych” beneficjentów środków unijnych.
 
OPRACOWANIE:
 
koordynator MCAT
Gabriela Grabka-Grzechynia
 

 
 
2013-08-21

LGD Ziemia Bielska i Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg zapraszają na ciekawe zakończenie wakacji. 31 sierpnia 2013 r. na terenie stadionu LKS Sokół w Zabrzegu (ul. Stadionowa 30), przy dużym ekranie pod gołym niebem odbędzie się wydarzenie „Nakręcona Ziemia Bielska” Piknik Filmowy. Rozpoczęcie o godz. 15:00, zakończenie około godz. 22:00.
Organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje – zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Będzie wszystko to, co jest potrzebne, by doświadczyć klimatu prawdziwego kina w plenerze...

 

więcej
 
 
2013-08-20
Pomoc przy zakładaniu firmy

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU finansowanego
ze środków EFS udziela bezpłatne informacje
na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z za-
sadami finansowania działalności z różnych źródeł
oraz z administracyjno-prawnymi aspektami zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Telefon [33] 497 50 07 lub www.pk.bcp.org.pl
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367,
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 
 
2013-08-19
Bezpłatne Konsultacje

 

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zaprasza na  bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania, w szczególności zamierzających aplikować o środki z programu PO RYBY 2007-2013, oś 4 w VII naborze wniosków.

W czasie konsultacji beneficjenci będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania, poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie niezbędnych załączników. Ponadto możliwa będzie weryfikacja i sprawdzenie już przygotowanej dokumentacji.
 
 

 

 

 
 
2013-08-16
Konkurs na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZARZĄDZENIE NR 123/2013 WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 16.08.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(Pobierz)

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

 
 
2013-08-13

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w  Bielsku-Białej zaprasza mikro- i małe firmy do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczo-szkoleniowej z zakresu marketingu i sprzedaży produktów. Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”.
Celem usługi jest podniesienie konkurencyjności, zyskowności lub rentowności i potencjału Klientów. Rezultatem usługi będzie trwałe wyposażenie przedsiębiorców w kompetencje oraz instrumenty, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, pozwalające na samodzielne rozpoznawanie zmieniających się potrzeb rynkowych oraz przygotowanie i wdrażanie działań poprawiających pozycję rynkową firm...

 

 

więcej
 
 
2013-08-06

W miesiącu czerwcu 2013 r. zakończono ostatnie zajęcia edukacyjne prowadzone
w szkołach podstawowych gminy Porąbka w ramach projektu „Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 160.587,45 zł...
więcej
 
 
2013-08-02
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66
 
2013-08-02
"Bądź zdrów jak ryba" na Szlaku Karpia w Porąbce

 

"Bądź zdrów jak ryba" na Szlaku Karpia w Porąbce - nabór uczestników na spływ kajakowy i rajd rowerowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” ogłasza nabór uczestników:

  • spływu kajakowego organizowanego w dniu 23.08.2013 r.
  • rajdu rowerowego organizowanego w dniu 24.08.2013 r.

 

w ramach imprezy promocyjnej „BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA”  Na Szlaku Karpia w Porąbce, finansowanej z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środek 4.2  „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

Kandydatury należy zgłaszać do 13 sierpnia 2013 r. na KARTACH ZGŁOSZENIA.

 


KARTY ZGŁOSZENIA dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

 

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, www.dsiw.pl,
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka, www.gokporabka.com.pl,

 

które przyjmują zgłoszenia składane drogą pocztową, e-mail, lub osobiście w siedzibach w/w podmiotów.

Szczegóły zgłoszenia, kwalifikacji i warunków uczestnictwa określa odpowiednio Regulamin Spływu Kajakowego, Regulamin Rajdu Rowerowego(zamieszczone poniżej).

Ponadto informacji o w/s spływu kajakowego udzielają pracownicy Stowarzyszenia i GOK w Porąbce.

Załączniki:

 

 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.