Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Wrzesień 2013

 
2013-09-30
ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

(Otwórz)

 
 
2013-09-24
Zebranie Wiejskie

Sołtys wsi Kobiernice zaprasza mieszkańców

Kobiernic na Zebranie Wiejskie w dniu

3 października (czwartek), które odbędzie się

w sali Domu Kultury o godzinie 18:00.

Tematem Zebrania będzie przyszłe

funkcjonowanie obiektów komunalnych

w Sołectwie Kobiernice.

 

 

Stanisława Kawłatow

Sołtys

 
 
2013-09-23
Projekt „Angielski w Gimnazjum w Czańcu”

 

Projekt „Angielski w Gimnazjum w Czańcu”

 

 
 
2013-09-12
Nadchodzące wydarzenia
 
2013-09-05
Zapraszamy na "Powrót do przeszłości" - 21 września 2013 r.

LGD Ziemia Bielska i Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza serdecznie zapraszają do udziału w wyjątkowej podróży w czasie: „Powrót do przeszłości” – 21 września 2013 r. na terenie Starej Prochowni w Międzyrzeczu Górnym.
Zobacz, jak to dawniej na naszym terenie bywało…
W programie m.in. zawody strażackie w stylu „retro”, konkursy młócenia zboża i klepania kosy, obozowisko Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin (turnieje i walki rycerzy, konkursy i zabawy plebejskie, animacje dla dzieci, pokaz tańca ognia), tradycje lokalnego rolnictwa (smaki jesieni, skansen, konkurs na nazwę dawnego sprzętu rolniczego), konkurs kulinarny, warsztaty artystyczne, średniowieczne rzemiosło, koncert Natalii i Katarzyny Kwaśny, plener malarski, inscenizacje teatralne, atrakcje dla dzieci oraz wyjątkowa atmosfera.
Pierwszych 500 osób otrzyma niespodziankę. Rozpoczęcie o godz. 15:00, zakończenie: godz. 20:00. Wstęp wolny.
Szczegóły na www.ziemiabielska.pl, www.miedzyrzecze.org.pl i facebooku.
Wydarzenie stanowi realizację projektu autorstwa Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza, który zwyciężył w III edycji konkursu „LEADER – razem możemy więcej”. Patronat honorowy objęli: Starosta Bielski Andrzej Płonka i Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna.
 

 

 

 
 
2013-09-02

INFORMACJE
dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka
 
 
Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej  dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki...

więcej
 
 
2013-09-02

 
UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014
  • Do kogo kierowana jest pomoc?
W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Oznacza to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.
W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych...

 

więcej
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.