Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Styczeń 2014

 
2014-01-31
Ogłoszenie o Konsultacjach

Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 stycznia 2014 r.

(Pobierz)

-----------------

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Ogłoszenie (Pobierz)

Uchwała (Pobierz)

Formularz zgłaszania opinii (Pobierz)

----------------

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

Ogłoszenie (Pobierz)

Uchwała (Pobierz)

Formularz zgłaszania opinii (Pobierz)

---------------

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/23/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r.

Ogłoszenie (Pobierz)

Uchwała (Pobierz)

Formularz zgłaszania opinii (Pobierz)

 
 
2014-01-30
Apel Lokalnych Grup Działania z terenu całej Polski

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do poparcia ogólnopolskiej akcji, związanej ze staraniami o dodatkowe środki dla obszarów wiejskich. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), o który walczymy, może przynieść wiele korzyści dla mieszkańców gmin oraz zakłada rozdysponowywanie środków lokalnie. Innymi słowy, chodzi o to, by decyzje co do zarządzania środkami pieniężnymi zapadały lokalnie, wg faktycznych, znanych na naszym poziomie potrzeb, nie zaś odgórnie (np. na poziomie Marszałka, Ministerstwa, itp.) W związku z powyższym zachęcamy do podpisania apelu - link poniżej (wystarczy wpisać kilka danych i kliknąć).
http://www.rlks-popieram.pl

 
 
2014-01-27
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o konsultacjach projektu uchwały
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2014 rok”.

 

Pobierz:

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania opinii

 
 
2014-01-26
Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 
2014-01-21
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

(Pobierz)

 

__________________________________________________

AKTUALIZACJA

Komunikat meteorologiczny Nr 1

(Pobierz)

 

 
 
2014-01-21
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r.

WÓJT GMINY PORĄBKA

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w 2014r.

Pełna informacja

 

Wzór oferty

.PDF

.DOC

 
 
2014-01-21

Jasełka polsko-czeskich przedszkolaków, jakie odbyły się 10 stycznia w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Kobiernicach, to jedna z wielu atrakcji jakie przewidziane zostały w związku z realizacją projektu pn.: „Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

więcej
 
 
2014-01-20
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych.
 
2014-01-10
Zaproszenie

Wójt Gminy Porąbka zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania
publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Porąbka na bezpłatne szkolenie pn:
"Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania”

Pełna informacja

 
 
2014-01-01
NOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Szanowni Mieszkańcy!
Rada Gminy Porąbka Uchwałą Nr XXXIII/308/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. podjęła decyzję o obniżeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustalono stawkę opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości
7,00 złmiesięcznie
od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
Stawka ta będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014r.
Informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391) zmiana stawki opłaty wiąże się z obowiązkiem składania przez mieszkańców zmiany deklaracji.
Zmienione deklaracje należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2014 r.
Do złożenia zmiany deklaracji zobowiązana jest osoba składająca
pierwszą deklarację.
Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Porąbka przy ul. Krakowskiej 3 w Porąbce, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka w zakładce Odpady komunalne oraz w Biurach Sołtysów.

 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.