Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Styczeń 2015

 
2015-01-29
Ogłoszenie

W dniu 27 stycznia 2015 r. na IV sesji Rady Gminy Porąbka Przedstawiciel Wojskowej Komisji Uzupełnień w Bielsku-Białej wręczył Państwu Marii i Władysławowi Marczak srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Medale te nadawane są osobom, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rodzicom, których co najmniej trzech synów nienagannie odbyło służbę wojskową. Ponadto na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień przyznano Wójtowi Gminy Porąbka Panu Czesławowi Bułka Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej.

 
 
2015-01-28
Ogłoszenie

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2015 rok”.

Więcej informacji

 
 
2015-01-28
Ogłoszenie

INFORMACJA
dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w 2015r.

Pełna informacja

Wniosek o zwrot akcyzy

 
 
2015-01-26
Ogłoszenie

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.

Pobierz załączniki

 
 
2015-01-20
Ogłoszenie

Informujemy o obowiązku podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23.

 

Dane pochodzące z powyższych kwestionariuszy statystycznych zostaną wykorzystane do obliczania „wskaźnika rybackości” dla stowarzyszeń. Wykazanie określonej wartości „wskaźnika rybackości” będzie niezbędne do udowodnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia i produkcji w sektorze rybackim, co pozwoli stowarzyszeniu uzyskać status Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (RLGD).

 

 

 
 
2015-01-16
Ogłoszenie

 

Szanowni Mieszkańcy,
 
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń
i luty 2015r. należy wnosić w terminie do 5 marca 2015r . -w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
Terminy wnoszenia kolejnych opłat są następujące:
- za miesiąc marzec-kwiecień do 5 maja ,
- za miesiąc maj-czerwiec do 5 lipca ,
- za miesiąc lipiec-sierpień do 5 września ,
- za miesiąc wrzesień-październik do 5 listopada ,
- za miesiąc listopad-grudzień do 5 stycznia .

Opłaty można uiszczać w kasie lub wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek wspólny nr: 27 8124 0009 8001 0888 8888 8888.

Opłaty należy wnosić bez wcześniejszego wezwania do zapłaty.

UWAGA: Jako odbiorcę przelewu/wpłaty należy wpisać Urząd Gminy Porąbka natomiast w tytule przelewu/wpłaty: „Odpady komunalne + imię i nazwisko właściciela nieruchomości, którego dotyczy opłata”.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Czesław Bułka

 

 
 
2015-01-15
Aktywny Senior

 

Pobierz większy plakat

 

Gmina Kozy, dzięki umowie o przyznaniu pomocy podpisanej w dniu 23.12.2014r. z Samorządem Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, rozpoczęła realizację projektu pn. „Aktywny Senior – organizacja tematycznych szkoleń, warsztatów, seminariów i rajdu edukacyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska”. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kozy, Porąbka oraz Wilamowice powyżej 55 roku życia. Organizatorzy proponują udział w różnego rodzaju zajęciach, do których należą między innymi kursy komputerowe, kurs języka angielskiego, zajęcia taneczno-ruchowe czy warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Kóz, Porąbki oraz Wilamowic poprzez ich aktywizację edukacyjną i społeczną.

 
 
2015-01-14
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych w 2015r.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych w 2015r.

Więcej informacji

 
 
2015-01-08
Porąbskie Świętowanie "Razem kolędujmy dzieciątku małemu"

 

"W dniu 4 stycznia 2014 r. w Domu Kultury w Porąbce odbyło się Porąbskie Świętowanie "Razem kolędujmy dzieciątku małemu".
 
Wystąpili:
 
- Zespół "Porąbczanie", prezentujący kolędy wraz z tradycyjnym życzeniami.
- Chór "Zasolnica", który razem z publicznością zaśpiewał piękne kolędy.
- Orkiestra Dęta z Porąbki wykonała repertuar karnawałowy.
- Koło Gospodyń Wiejskich z Porąbki przedstawiło obrzędy związane z Bożym Narodzeniem, a Pani Jóżefa Bakalarska wyrecytowała autorskie wiersze.
- "Teraz My" Grupa Wokalna zaprezentowała kolędy w tym wzruszającą „Kolędę dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera
- Grupa teatralna pod przewodnictwem Łukasza Guzy pokazała swoje zdolności pantomimiczne przedstawiając sceny biblijne."


Galeria

 

 
 
2015-01-07
Ogłoszenie.

Szanowni mieszkańcy Gminy Porąbka


informujemy, iż od dnia 01.01.2015 wszelkie sprawy i problemy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mieszkańców Gminy Porąbka należy zgłaszać w biurze pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Porąbka:
 
 

 
Dom Kultury w Porąbce
ul. Rynek 22 (I piętro)
 43 – 354 Porąbka
 
tel. kontaktowy 33 810 60 73
 
 

Pełna informacja

 
 
2015-01-07
Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Porąbka na 2015r.

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Porąbka na 2015r.

Ogłoszenie o konsultacjach - Pobierz

Projekt uchwały - Pobierz

Formularz zgłaszania opinii - Pobierz

 
 
2015-01-05
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

 

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka.
 
Ogłoszenie - Pobierz
Projekt Uchwały - Pobierz
Zarządzenie nr 1 z 2015 - Pobierz
Formularz zgłaszania opinii - Pobierz
 

 

 
 
2015-01-05
Gdzie szukać opieki lekarskiej po 1 stycznia 2015 r.

 

Ważne !
Gdzie szukać opieki lekarskiej po 1 stycznia 2015 r.
Jeżeli po 1 stycznia 2015 r.  gabinet Twojego lekarza rodzinnego będzie zamknięty,
możesz skorzystać z innych przychodni dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania. 
Adresy poradni POZ, które po pierwszym stycznia będą przyjmować pacjentów, dostępne są na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ponadto w szpitalach czynne będą także dodatkowe punkty (Izby Przyjęć, SOR-y), które również udzielą pomocy w ramach umowy z NFZ. 
 

Tak jak dotychczas w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy
całodobowo świadczenia udzielane są przez placówki, które podpisały umowy z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 

Jednocześnie informujemy iż, nie obowiązuje rejonizacja. Aby zapisać się do nowego gabinetu wystarczy przy pierwszej wizycie złożyć
deklarację na druku załączonym na stronie internetowej NFZ lub dostępnym u świadczeniodawcy. Pacjent ma prawo zmiany lekarza bezpłatnie trzy razy w roku.
Świadczeniodawca, u którego byliśmy wcześniej zapisani, jest zobowiązany do wydania na nasz wniosek kopii dokumentacji medycznej.
Szczegółowe informacje w zakresie adresów i numerów telefonów znajdą Państwo na stronie internetowej
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach www.nfz-katowice.pl oraz pod nr telefonu - infolinia całodobowa - 32 750 66 05.
 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.