Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Październik 2015

 
2015-10-30
Szukasz pracy? Szukasz środków na działalność?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, niepełnosprawną i mieszkasz na terenie subregionu południowego (tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej) i poszukujesz środków na działalność - Nasza oferta jest skierowana właśnie do Ciebie!

OWES subregionu południowego zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób z umiejętnościami szycia, które planują stworzyć dla Siebie stabilne miejsce pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym.

Spotkanie odbędzie się 12/11/2015r. w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Cieszyńskiej 367.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrowanie się pod numerem tel. 33 496 02 44

lub pod adresem e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl

http://owes.bcp.org.pl/szukasz-pracy-szukasz-srodkow-na-dzialalnosc

 
 
2015-10-27
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce zyskało nowy blask

Dobiegły końca prace związane z termomodernizacją budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.

W ramach inwestycji zostały docieplone ściany zewnętrzne i dach. Budynek zyskał nowy blask dzięki nowej elewacji. Zostały również wykonane obróbki blacharskie oraz instalacja odgromowa. Została  zmodernizowana kotłownia - wymieniono kotły centralnego ogrzewania oraz została przebudowana instalacja gazowa. Gimnazjum  obsługuje nowy kocioł, który współdziała z aktywnym systemem bezpieczeństwa. Budynek doczekał się odwodnienia, które w razie intensywnych opadów ochroni m.in. zmodernizowaną kotłownie przed zalaniem.

Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka podkreśla, że dzięki gruntownej termomodernizacji budynku Gimnazjum oraz zamontowaniu nowego pieca znacznie zmniejszy się zużycie gazu, a co za tym idzie spadną koszty ogrzewania.

Ogólna wartość zadania wyniosła 830.788,28 zł., z czego Gmina Porąbka ze środków Unii Europejskiej pozyskała współfinansowanie w wysokości 696.865,20zł.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Galeria

 
 
2015-10-26
Nowy most w Czańcu już za kilka tygodni
W Gminie Porąbka, w sołectwie Czaniec na ul. Królewskiej trwa realizacja zadanie pn. „ Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu kamienno – łukowego przez kanał Młynówka w ciągu ul. Królewskiej w Czańcu”, który składa się z dwóch etapów:

I
Zaprojektowanie remontu mostu
II
Wykonanie remontu mostu

W dniu 23 października br. rozpoczął się II etap prac – wykonanie remontu mostu

Prace mają na celu odtworzenie i zachowanie pierwotnego kształtu i wyglądu mostu kamiennego, będącego w rejestrze konserwatorskim oraz zapewnienie odpowiedniej nośności ustroju łukowego. Gruntowny remont - to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na tym odcinku drogi.
 
Dane charakterystyczne mostu:

Długość całkowita – 18 m

Szerokość całkowita - 5 m

Szerokość użytkowa – 4 m

Nośność – klasa „C” - (30 t)

Łączny koszt zadania to prawie 250.000,00 zł (prace projektowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, fundamentowanie – palowanie, płyta żelbetowa odciążająca, roboty remontowe, bariery, umocnienie dna i skarp, roboty drogowe – warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia)
 
Most był zamknięty dla ruchu kołowego - teraz się to zmieni- podkreśla, nie kryjąc satysfakcji Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka, prosząc użytkowników mostu o wyrozumiałość w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
Wykonawca do końca listopada 2015 roku zgodnie z zapisami umowy musi wykonać gruntowny remont mostu.

 
 


 
 
2015-10-26

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ZBIORCZE WYBORÓW DO SENATU RP
PRZEPROWADZONE W DNIU 25.10.2015 R.
GMINA PORĄBKA

Pobierz

 
 
2015-10-26
Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Parlamentarne 2015

W Gminie Porąbka w Wyborach Parlamentarnych frekwencja wyniosła 56,4 %.
Liczba osób uprawnionych do głosowania : 12 300
Kart wydano : 6 936

Nowo wybranym Posłom oraz Senatorowi przekazujemy najserdeczniejsze gratulacje w związku z objęciem mandatu Posła, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta zaszczytna służba stanowi wyraz zaufania społeczeństwa do Państwa doświadczenia, wiedzy, umiejętności, a także szacunku jakim cieszycie się m.in. wśród mieszkańców Powiatu Bielskiego, Cieszyńskiego, Żywieckiego oraz Miasta Bielsko - Biała.

Przekazując gratulacje życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości
w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, a w życiu osobistym dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.


          Deklarując pełną otwartość na Państwa inicjatywy   i wsparcie w różnego rodzaju przedsięwzięciach pozostajemy z wyrazami szacunku

             Przewodniczący Rady                                                                                Wójt Gminy         
                                  
           Zbigniew Drabek                                                                                  Czesław Bułka
 
 
2015-10-20
Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego

W dniu 19 października 2015 roku z inicjatywy Poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek w Żywcu gościł Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Podczas spotkania Samorządowcy rozmawiali m.in. na temat inwestycji oraz  problemów drogowych w naszym regionie. Obecny na spotkaniu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Szczeponek omówił tematy związane z promesami na odbudowę dróg zniszczonych przez powodzie i ulewy.

Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka poruszył temat budowy  Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, której powstanie jest bardzo potrzebne.
Nie ukrywam, iż względy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno mieszkańców naszej Gminy jak i osób przemieszczających przez teren Powiatów przez które docelowo ma przebiegać BDI, a także wzmożony ruch tranzytowy drogami przebiegającymi przez obszary zabudowane stanowią wystarczające uzasadnienie, aby tak bardzo potrzebna inwestycja została zrealizowana w jak najszybszym czasie. Od wielu lat społeczność lokalna oraz  przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści podejmują starania związane z budową BDI – podkreślił Wójt podczas dyskusji.

Galeria

radiobielsko.pl

 
 
2015-10-19

W dniu 16 października br. w   Domu Kultury w Porąbce odbyła się Konferencja –spotkanie podsumowujące projekt pn. „ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Porąbka”

Prezentacje projektu przedstawił Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Paweł Zemanek.

W spotkaniu uczestniczyli: Posłowie na Sejm RP: Małgorzata Pępek, Stanisław Szwed, Minister, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Bernard Błaszczyk, I Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Rafał Adamus, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach Sławomir Drewniany,   Przedstawiciel AQUA SA Bielsko – Biała Dyrektor Kazimierz Oboza, , Burmistrz Wilamowic Marian Trela wraz z Zastępcą Stanisławem Gawlikiem, Zastępca Wójta Gminy Osiek Marek Jasiński oraz przedstawiciele firm: Omega, Aktyn, Steinzeug – Keramo Sp. z o.o.  

Ze strony Urzędu Gminy w konferencji uczestniczyli: Wójt Gminy Czesław Bułka, Zastępca Wójta, Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Paweł Zemanek, Radni Gminy Porąbka: Przewodniczący Rady Gminy Drabek Zbigniew, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mydlarz Maria, Borecki Tomasz, Pękala Roman, Pasymowski Andrzej, Nalborczyk Tomasz, Kula Eugenia,Sołtys Czańca Małgorzata Czernik, Sekretarz Gminy Kazimierz Gałuszka,Skarbnik Gminy Urszula Legut, Zastępca Skarbnika Katarzyna Kozieł –odpowiedzialna w JRP za finanse, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Kierownik JRP Tomasz Sordyl,
 Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości projektu Krzysztof Mendzik, Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych - odpowiedzialna w JRP za procedury przetargowe Anna Omasta, Podinspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Łukasz Ryszawy- odpowiedzialny w JRP za sprawy techniczne.

Poniżej przedstawiamy fotogalerie ze spotkania oraz prezentacje projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka ”

Galeria

Prezentacja

www.super-nowa.pl

więcej
 
 
2015-10-19

Najbliższe dni to czas, w którym wielu z nas odwiedzi groby swoich najbliższych. Apeluje - zadbajmy o to, aby był to bezpieczny czas. Zachęcam do zapoznania się z poniższą informacją, której autorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

                                                                          Wójt Gminy Porąbka
                                                                              Czesław Bułka

więcej
 
 
2015-10-13
Protokoły z konsultacji

PROTOKÓŁ - OPŁATA TARGOWA NA TERENIE GMINY PORĄBKA -> Pobierz

PROTOKÓŁ STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PORĄBKA -> Pobierz

PROTOKÓŁ-ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PORĄBKA -> Pobierz

 
 
2015-10-12
zdjęcie do wpisu Odbiór końcowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu
 

W dniu 9 października 2015 r. miał miejsce odbiór końcowy wybudowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Czańcu, która została zrealizowana w oparciu o projekt pn.„Poprawa gospodarki   wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

W procedurze udział wzięli ze strony Inwestora: Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka, Zastępca Wójta, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Paweł Zemanek, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Kierownik JRP Tomasz Sordyl, Zastępca Skarbnika Gminy odpowiedzialna w JRP za finanse Katarzyna Kozieł, Podinspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odpowiedzialny w JRP za sprawy techniczne Łukasz Ryszawy. Głównym Wykonawcą kanalizacji była firma Omega z Rudy Śląskiej, którą podczas odbioru reprezentował Właściciel Firmy Jarosław Irzyk.   Za nadzór inwestorski odpowiedzialna była Firma Aktyn, którą reprezentował Właściciel Piotr Klimczyński. W odbiorze końcowym uczestniczył Inspektor nadzoru Czesław Dudek oraz Kierownik budowy Tomasz Żak.  

Podczas wizji lokalnej żadna ze stron nie zgłosiła uwag.

Galeria

 

więcej
 
 
2015-10-06

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz

 
 
2015-10-05

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Porąbka dot. Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2016.

Pobierz

 
 
2015-10-02
Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Porąbka.

Zobacz

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka.

Zobacz

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka.

Zobacz

 

 
 
2015-10-01
III Bieg Przełajowy "Groń"

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.