Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Wrzesień 2015

 
2015-09-25
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, obejmujące następujące typy operacji:
 
1.Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2.Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności,
3.Wsparcie pomostowe.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2),
tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl .

Wytyczne konkursowe mieszczą się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/25
 
 
 
2015-09-24
24 września ul. Królewska – utrudnienia w ruchu z możliwością chwilowego zamknięcia drogi.
 
Informujemy, iż na ulicy Królewskiej w Czańcu w dniu 24 września br. pojawią się problemy komunikacyjne, z możliwością chwilowego zamknięcia drogi w związku z planowanymi pracami związanymi z wykonaniem nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna.
Powyższe prace realizowane są w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ul. Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej.”
Za utrudnienia przepraszamy !
 
 
2015-09-24
Nowe wydanie Kuriera Radia Bielsko.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem Kuriera Radia Bielsko. W tym wydaniu można przeczytać m.in. o termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.

Pobierz

 
 
2015-09-21
Serdecznie Zapraszamy przedstawicieli podmiotów gospodarczych i sektora społecznego na spotkanie konsultacyjne poświęcone opracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Bielska na lata 2016-2023. Strategia ta, stanowi kluczowy dokument na ścieżce rozdysponowywania środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, jakie nastąpi w latach 2016-2023. Spotkanie będzie miało charakter warsztatów, w trakcie których przeprowadzona zostanie dogłębna analiza obecnego i przyszłego okresu programowania.

Termin i godzina spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
Czwartek 24.09.2015
godz.: 15.00-17.00
 
 
2015-09-17
Kto za co odpowiada.
Szanowni Państwo poniższa broszurka w skrócie przedstawia nam Mieszkańcom Gminy za co dany Samorząd odpowiada, czym się zajmuje ,co nadzoruje. Zapoznanie się z poniższą informacją ułatwi Państwu załatwienie wielu codziennych spraw.
 

autor broszury
Krzysztof Banek

 
 
2015-09-16
 
2015-09-15
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Czańcu zakończona.
Zakończyły się prace remontowe Ośrodka Zdrowia w Czańcu. Budynek użytku publicznego uzyskał nowy blask.

Termomodernizacja ścian budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu wraz z robotami towarzyszącymi została sfinansowana z budżetu własnego Gminy Porąbka – 211 964,07 zł.

W ramach prowadzonych prac został wykonany:

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji
- remont tarasu
- remont schodów tarasowych
- przebudowa rampy
- wymiana drzwi zewnętrznych
- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
- wymiana schodów zewnętrznych
- osadzenie krat stalowych w oknach na parterze

Starsi Mieszkańcy oraz osoby niepełnosprawne z naszej Gminy będą mogły skorzystać z nowo wybudowanej pochylni, która ułatwi dostęp do przychodni. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny, związany z ogrzewaniem przychodni. Dzięki ociepleniu budynku jego utrzymanie będzie tańsze oraz wpłynie na komfort osób leczących się w nim. Ten remont był ważny dla nas wszystkich, personelu medycznego, pacjentów, mieszkańców i nas samorządowców – podkreśla Wójt Gminy Czesław Bułka.
 
 
 
2015-09-15
Przyłącz się do tworzenia Strategii Lokalnej Grupy Działania!

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone opracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Bielska na lata 2016-2023.
Spotkania odbędą się w każdej z gmin członkowskich. Już teraz, każdy z zainteresowanych może dodać swoją propozycję projektu, jaki można wpisać do tworzonej aktualnie Strategii LGD Ziemia Bielska.

Więcej szczegółów na stronie : www.ziemiabielska.pl

 
 
2015-09-14
Gmina Porąbka wyróżniona za polsko-czeską współpracę transgraniczną

Z okazji zakończenia i podsumowania realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, 3 września 2015 roku w sali konferencyjnej szczyrkowskiego hotelu Elbrus odbyła się „Polsko-Czeska Gala Projektów Europejskich” organizowana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy”. Otwarcia uroczystości oraz powitania gości dokonał Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy” Zbigniew Michniowski. W uroczystości uczestniczyli m.in. Mirosława Nykiel Posłanka na Sejm RP, Andrzej Kalata, Starosta Żywiecki a także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, włodarze polskich i czeskich gmin członkowskich Euroregionu Beskidy oraz przedstawiciele instytucji będących beneficjentami funduszu polsko-czeskich mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Najciekawsze i najbardziej efektywne mikroprojekty oceniane były w 7 kategoriach. Gmina Porąbka wyróżniona została za trzy projekty zrealizowane w ramach kategorii: Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz za projekt promocyjno-informacyjny.

Lista nagrodzonych
Zdjęcia

 
 
2015-09-14
Zebranie wiejskie sołectwa Czaniec

W dniu 13 września br. w Domu Kultury w Czańcu odbyło się zebranie wiejskie.
Zebranie otworzyła i poprowadziła Pani Sołtys Małgorzata Czernik.

Podczas spotkania przedstawiono informację na temat realizowanego planu gospodarczego sołectwa Czaniec w roku 2015. Głosowano propozycje do planu gospodarczego sołectwa na 2016 rok. Omówiono największą inwestycją od lat w sołectwie Czaniec jaką jest budowa kanalizacji – realizacja projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka”. Prezentacje w/w projektu przedstawił dr Krzysztof Mendzik Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości projektu.

W zebraniu ze strony Urzędu Gminy uczestniczył Zastępca Wójta Paweł Zemanek, Sekretarz Gminy Kazimierz Gałuszka oraz Podinspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Łukasz Ryszawy.

Gmina Porąbka w sołectwie Czaniec realizuje jedną z największych i najważniejszych dla społeczności lokalnej inwestycji. Intensywne prace trwają na najdroższej i najbardziej oczekiwanej inwestycji w ostatnich latach.

Wartość projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Porąbka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 7 525 010,63 PLN , natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 4 903 614,76 PLN.

 W ramach inwestycji, która składa się z dwóch zadań powstaje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości ok. 12,08 km z 6 pompowniami sieciowymi.
Prace przy budowie kanalizacji w sołectwie Czaniec rozpoczęły się w maju br. Roboty budowlane od samego początku postępują bardzo sprawnie. Na chwilę obecną zaawansowanie prac przekracza 85 %. Zostało wykonane 10,20 km sieci kanalizacyjnej
z 6 pompowniami sieciowymi. Pozostałe 15 % prac to przyłącza do budynków, niekwalifikowane, które muszą być realizowane na końcu, przy funkcjonującej sieci kanalizacyjnej.

Roboty budowlane przebiegają bez większych utrudnień i z dużą intensywnością, co bardzo cieszy. Jednak tak szybki przebieg prac dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wymaga ciągłego kontrolowania ich zgodności z dokumentacją techniczną, dużego zaangażowania Jednostki czuwającej nad prawidłową realizacją Projektu i dokumentowanie wszystkich etapów budowy w sposób zapewniający utrzymanie kwalifikowalności wydatków - podkreśla Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Tomasz Sordyl.

 Zastępca Wójta, Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Paweł Zemanek serdecznie dziękuje Mieszkańcom sołectwa Czaniec za okazaną wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie intensywnie prowadzonych robót budowlanych. Dziękuje za sprawne przyłączanie się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Stworzenie efektywnego i skutecznego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przyczyni się m.in. do poprawy jakości wody pitnej.


Poniżej przedstawiamy obszerną fotogalerie ze spotkania oraz prezentacje projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka ”

Galeria

Prezentacja.pdf

 
 
2015-09-14
15 września ul. Królewska – nieprzejezdna

Informujemy, iż na ulicy Królewskiej w Czańcu w dniu 15 września br. pojawią się problemy komunikacyjne w związku z nałożeniem nawierzchni asfaltowej – warstwa łącząca, na odcinku
od Przedszkola do ul. Koralowej. Prace są realizowane w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ul. Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej.”

W związku z prowadzonymi pracami droga będzie nieprzejezdna na czas trwających prac.

Za utrudnienia komunikacyjne przepraszamy!

 
 
2015-09-11
Rozruch technologiczny pompowni

W dniu 11 września 2015 roku odbył się próbny rozruch technologiczny pompowni.
Rozruch pompowni jest niezbędnym elementem procesu uruchomienia sieci kanalizacyjnej
w sołectwie Czaniec. Następnym etapem będzie podłączanie budynków do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej.

W ramach inwestycji, która składa się z dwóch zadań powstała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o łącznej długości ok. 12,08 km z 6 pompowniami sieciowymi.
( zaawansowanie prac 85% )
 
I zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej wraz z ulicami bocznymi oraz pompowniami P3, P4, Pp1 i Pp2
 
II zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Królewskiej, Koralowej, Kryształowej oraz pompownią P1 i P2
 
Wartość projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 7 525 010,63 PLN , natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 4 903 614,76 PLN.
 
 
2015-09-09
 
 
Masz ciekawy pomysł na działalność i znasz ludzi z którymi mógłbyś go zrealizować?
Nasz projekt skierowany jest właśnie do Ciebie!
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego planuje objąć wsparciem, szkoleniami, doradztwem i dofinansowaniem powstanie 6 przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielska-Białej. Projekt skierowany jest do osób niepracujących, a także do podmiotów prawnych ( jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji itp.)
 
Przedsiębiorstwo otrzyma na rozwój działalności około 120 000 zł, oraz zostanie objęte wsparciem pomostowym w wysokości około 5 000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez okres 12 miesięcy. Planowana rekrutacja do projektu odbędzie się końcem roku, ale koniecznie już teraz zgłoś zainteresowanie!
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, udziału w szkoleniu z zakresu tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz śledzenia naszej strony internetowej www.owes.bcp.org.pl .
 
 
 
2015-09-09
Remont Sołtysówki w Kobiernicach zakończony
Zakończyły się prace remontowe budynku Sołtysówki w Kobiernicach, w którym znajduje się również filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
W ramach prac budynek doczekał się termomodernizacji, której głównym założeniem było docieplenie ścian zewnętrznych ( m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem elewacji, montaż rynien dachowych i rur spustowych, montaż zwodów instalacji odgromowej, montaż daszku nad wejściem do budynku) W ramach remontu została również wymieniona stolarka okienna.
 

 

 
 
2015-09-09
Próba szczelności sieci kanalizacyjnej w Czańcu.
W dniu 9.09.2014 roku odbyły się pierwsze próby szczelności nowo powstałej sieci kanalizacyjnej w Czańcu ( infiltracja i eksfiltracja ).
Pierwsze próby miały miejsce na sieci kanalizacyjnej przy ul. Kościelnej.
 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.