Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Wrzesień 2015

 
2015-09-08
Remont dróg gminnych

Zakończyły się prace remontowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Porąbka.
Za prawie 100 000, 00 zł ze środków własnych Gminy zostały wykonane następujące prace:

Ul. Cierniowa w Czańcu

a)
odbudowano rów odprowadzający wody opadowe z ul. Cierniowej położony przy chodniku pomiędzy ul. Cierniową i Brzegową.
b)
wykonano remont nawierzchni obejmujący:
- wykonanie podbudowy
-wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
- wykonanie robót związanych z regulacja pionową studzienek, umocnieniem dna rowu ściekami betonowymi

Ul. Bławatków w Porąbce wykonano następujące prace:

- korytowanie na całej szerokości jezdni
- seperacja warst gwewłókniną
- wykonano podbudowę z kruszyw
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca 3 cm
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna 5 cm
- uzupełnienie pobocza

ul. Bukowski Groń w Porąbce na odcinku 30 metrów wykonano następujące prace:

- roboty ziemne
- zagęszczenie podłoża kamiennego
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych
- wykonano pobocza


Głównym wykonawcą prac remontowych była firma Droseb s.c. Agnieszka i Sebastian Myslińscy, która za 92 599,44 zł brutto wykonała prace remontowe.

Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka podkreśla, iż kolejne drogi w naszej Gminie zostały odnowione, co wiąże się z lepszym komfortem komunikacji. Warto zaznaczyć , że prace remontowe zostały zakończone przed umownym terminem, co ma znaczący wpływ na skrócenie utrudnień komunikacyjnych, z którymi musieli borykać się Mieszkańcy poszczególnych ulic.

 

http://www.super-nowa.pl

Galeria

 
 
2015-09-08
Radio Bielsko wyróżnione - gratulacje!
Radio Bielsko otrzymało wyróżnienie w konkursie „Marka- Śląskie”, organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 Składam najserdeczniejsze Gratulacje Prezesowi Radio Bielska Jerzemu Handzlikowi oraz wszystkich pracownikom Radia Bielsko z okazji zdobycia tak zaszczytnego wyróżnienia.

Bez wątpienia mijające lata wykazały dobitnie, iż Radio Bielsko już na stałe wpisało się w krajobraz najważniejszych rozgłośni regionalnych nie tylko na Podbeskidziu ale i w Województwie Śląskim. Bez wątpienia pełni również niezwykle ważną misję społeczno - informacyjną dla mieszkańców całego Powiatu Bielskiego, Gminy Porąbka.
Życzę całemu zespołowi Radia wielu dalszych, wspaniałych inicjatyw dziennikarskich promujących nasz region, oraz tego aby trudna praca w kształtowaniu wizerunku rozgłośni, która potrafi żyć problemami ludzi na Podbeskidziu dalej przynosiła Państwu satysfakcję i zadowolenie w codziennym działaniu.

Czesław Bułka
Wójt Gminy Porąbka

 

 
 
2015-09-04

Kanalizacja Czaniec – zaawansowanie prac - około 80%


Prace przy budowie kanalizacji w sołectwie Czaniec rozpoczęły się w maju br. Roboty budowlane od samego początku postępują bardzo sprawnie. Na chwilę obecną można stwierdzić, iż zaawansowanie prac to około 80 %. Na blisko cztery miesiące trwających prac budowlanych na większości ulic zostały odtworzone nawierzchnie asfaltowe, które w dużym stopniu uległy zniszczeniu podczas wykonywania wykopów. Na drogach bocznych, gdzie nie było nawierzchni asfaltowej została położona nawierzchnia tłuczniowa. Kolejnym etapem prac będzie przepinanie domostw do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej.

 
 
2015-09-03
Urząd Gminy Porąbka na Facebooku – zmieniamy się dla Was!

Dziękujemy za ponad 1000 lajków !
Urząd Gminy w Porąbce zaprasza do polubienia swojego profilu na Facebooku.
Za pośrednictwem sieci społecznościowej informujemy na bieżąco Państwa
o wydarzeniach z działalności naszej Gminy.
 
 
2015-09-02
Remont szkół
Trwają prace remontowe budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka informuje, iż wykonywane prace remontowe w roku szkolnym będą prowadzone tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały prowadzenia zajęć szkolnych oraz aby nie zagrażały bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkół.
 
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.
W ramach remontu zostaną wykonane prace związane z termomodernizacją budynku, tj.
docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z wykonaniem elewacji. Zostaną również wykonane obróbki blacharskie oraz instalacja odgromowa, a także modernizacja kotłowni, obejmująca wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Zostanie wykonana instalacja
spalinowa i wentylacja. W ramach remontu zostanie przebudowana instalacja gazowa. Gimnazjum będzie obsługiwał nowy kocioł, który będzie współdziałał z aktywnym systemem bezpieczeństwa. Budynek doczeka się odwodnienia, które w razie intensywnych opadów ochroni m.in. zmodernizowaną kotłownie przed zalaniem.
 
Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce - wymiana stropów.
W ramach zadania zostały wymienione stare stropy drewniane na nowe z płyt prefabrykowanych. Remontowane pomieszczenia zyskały nowe tynki i sufity podwieszane,
a także nowe oświetlenie. Do sal lekcyjnych doprowadzona została instalacja wodna.
W najbliższym czasie zostaną ułożone posadzki z wykładziny PVC. Będzie to ostatni etap prowadzonego remontu.
 
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z TRWAJĄCYCH PRAC
( foto. 01.09.2015r.)

 

 
 
2015-09-02
Życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

Życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół Podstawowych, Gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka, Szanowni Uczniowie i Rodzice.
W imieniu władz samorządowych Gminy Porąbka składamy Państwu życzenia spełnienia wszelkich planów i zamierzeń zawodowych w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2015/2016.
Życzymy Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty sukcesów edukacyjnych, wytrwałości w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów, a także satysfakcji z pracy
i podejmowanych wyzwań.
Także wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy radości z sukcesów szkolnych, zarówno tych wielkich jak i tych małych oraz niesłabnącej wiary we własne możliwości. Wierzymy,
iż zdobyta w tym roku szkolnym wiedza oraz pogłębione zainteresowania będą owocować
w przyszłości.
Ze swej strony zapewniamy o swojej przychylności i otwartości na wszelkie sprawy, które służyć będą rozwojowi oświaty na terenie naszej Gminy. Mamy nadzieję, iż kolejny rok szkolny okaże się dla nas wszystkich rokiem zrealizowanych celów.
 
  Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Drabek
 
 
 
2015-09-01

30 sierpnia 2015 roku odbyły się uroczystości związane z 450. leciem istnienia Parafii w Czańcu. Uroczystą Jubileuszową Mszę Świętą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman Pindel Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej. W uroczystości ze strony Urzędu Gminy Porąbka uczestniczył Wicewójt Paweł Zemanek.

więcej
 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.