Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Maj 2020

 
2020-05-29
zdjęcie do wpisu
 
 
 
2020-05-29
29 maja - Święto Działaczy Kultury!
zdjęcie do wpisu 29 maja -  Święto Działaczy Kultury!
 

Życzymy pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, pracownikom Młodzieżowego Centrum Aktywności Twórczej, pracownikom świetlic, animatorom, instruktorom i osobom, związanym z działalnością kulturalną najserdeczniejsze życzenia satysfakcji zawodowej i realizacji ciekawych inicjatyw.

Dziękujemy za trud wkładany w promowanie tradycji i kultury naszego regionu, a także aktywny udział i organizację gminnych przedsięwzięć kulturalnych. Wszystkie go dobrego!

Ten rok jest trudny dla nas wszystkich… mimo wszystko jesteśmy przekonani, że przyszły rok, będzie rokiem pełnym wielu wydarzeń kulturalnych i nie tylko.

 
 
2020-05-29
Otwarcie Targowiska
zdjęcie do wpisu Otwarcie Targowiska
 

Informujemy, że od 30 maja zostanie otwarte bez żadnych ograniczeń handlowych Targowisko w Porąbce.

Jednocześnie apelujemy o stosowanie się do wytycznych oraz zalecanych działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO i innych instytucji.

 
 
2020-05-29
Uchylono zakaz wstępu na obiekty użyteczności publicznej.
zdjęcie do wpisu Uchylono zakaz wstępu na obiekty użyteczności publicznej.
 

Informujemy, że począwszy od dnia 30 maja 2020 roku, zostaje uchylone wprowadzenie czasowego zakazu wstępu na obiekty użyteczności publicznej Gminy Porąbka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Jednocześnie apelujemy o rozsądne korzystanie z boisk sportowych, orlika, placów zabaw, budynków użyteczności publicznej.

Stosujmy się do zaleceń zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID – 19 Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji.

foto. Pixabay

 
 
2020-05-27
30 lat samorządu w Polsce.
zdjęcie do wpisu 30 lat samorządu w Polsce.
 

WSZYSCY RAZEM BĄDŹMY DUMNI, ŻE JESTEŚMY CZŁONKAMI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY PORĄBKA I ROZWIJAMY JĄ WSPÓLNIE.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nieskrępowany.

W 2020 r. mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990r.

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

 
 
2020-05-22
Informacja
zdjęcie do wpisu Informacja
 

 

Informacja

w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Porąbka oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19

 

Począwszy od dnia 25 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy Porąbka wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze Interesantów:

-kasa urzędu czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00;

-skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty;

-z wyjątkiem holu zlokalizowanym przy wejściu do budynku urzędu oraz pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta, pomieszczenia urzędu nie są dostępne dla Interesantów   - nie dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich

- Interesanci będą obsługiwani pojedynczo, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

  - jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa;

  - wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej);

  - regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym na właściwy rachunek bankowy.

 

 

 

 
 
2020-05-19
Otwarte zostanie Targowisko w Porąbce
zdjęcie do wpisu Otwarte zostanie Targowisko w Porąbce
 

Gmina Porąbka informuje, że od dnia 23.05.2020 otwarte zostanie Targowisko w Porąbce.

Dopuszczalny jest tyko handel artykułami rolno-spożywczymi, ogrodniczymi i sadowniczymi.
Jednocześnie prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad i reguł obowiązujących na targowiskach, i stosowanie się do wytycznych oraz zalecanych działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 Głównego Inspektoratu Sanitarnego i innych instytucji.

 
 
2020-05-18

100.rocznica urodzin św. Jana Pawła II - 18.V.1920

W dniu dzisiejszym, duchowo świętujmy urodziny św. Jana Pawła II. Niestety z racji panującej epidemii COVID-19, zostały odwołane gminne obchody 100. urodzin Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Porąbka.

Z D J Ę C I A
 

Duchowo świętujmy urodziny św. Jana Pawła II. Niestety z racji panującej epidemii COVID-19, zostały odwołane gminne obchody 100. urodzin Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Porąbka. Zachęcamy do zapoznania się z Biografią Karola Wojtyły ( źródło czaniec.pl ). Polecamy uwadze zdjęcia archiwalnych dokumentów z życia św. Jana Pawła II. Dziękujemy Stowarzyszeniu Sympatyków Czańca, Regionalnej Izbie Pamięci - Czaniec za udostępnienie materiałów oraz Regionalnemu Portalowi Informacyjnemu czaniec.pl za wyrażenie zgody na powielenie treści – „Czaniec jako parafia pradziadów Ojca Świętego, Biografia Karola Wojtyły, Jana Pawła II ”. „Ród Wojtyłów, z którego wywodzi się Karol z Wadowic sięga swoimi korzeniami genealogicznymi końca XVIII wieku. Od Macieja Wojtyły urodzonego w 1765 roku we wsi Czaniec nad Sołą koło Kęt bierze swój początek linia rodzinna, w której przyszedł na świat w Wadowicach, dnia 18 maja 1920 roku Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich…” Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku, Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie - Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływa pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności wzorowanej na Eucharystii. Odwiedził większość krajów świata - z tej racji zwany jest "papieżem pielgrzymem" - odbył ponad 80 zagranicznych podróży duszpasterskich. W 1981 roku podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra miał miejsce zamach na jego życie. W Polsce Jan Paweł II składał wizytę kilkakrotnie: w 1979 roku, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Na ołtarze wyniósł 37 Polaków. W centrum nauczania Jana Pawła II stoi substancjonalnie związany z Bogiem człowiek, jego godność oraz prawa. Jan Paweł II zmarł 2.IV.2005, pozostawiając ludziom całego Świata swoje nauki, swoją spuściznę, a mimo tego, iż nie jest z ludźmi swoim ciałem, pozostał on w sercu niemalże każdego człowieka. Karol Wojtyła zostanie na zawsze wielkim człowiekiem, papieżem, który dokonał czynów, o których niejednemu się nie śniło, pojednał wspólnotę wielu religii, przełamał bariery wyznaniowe i rasowe. Info. Czaniec.pl

 
 
2020-05-14
ELEKTRONICZNY ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO
 
2020-05-14
Laptopy i tablety dla uczniów.
zdjęcie do wpisu Laptopy i tablety dla uczniów.
 

Gmina Porąbka przekazała szkołom 21 laptopów i 28 tabletów, przeznaczonych dla uczniów.

Celem projektu jest wsparcie uczniów z terenu Gminy Porąbka w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Laptopy i tablety zostały rozdysponowane wg potrzeb w poszczególnych szkołach.

Powyższy zakup sfinansowany jest w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Z D J Ę C I A
 

 
 
2020-05-07
W A Ż N E Gmina Porąbka nie otworzy swoich przedszkoli w dniu 11 maja 2020r.
zdjęcie do wpisu W A Ż N E Gmina Porąbka nie otworzy swoich przedszkoli w dniu 11 maja 2020r.
 

Szanowni Państwo,

informuje, że po wnikliwej analizie możliwości funkcjonowania placówek przedszkolnych w sytuacji stanu epidemii, zaciągnięciu szeregu opinii i licznych konsultacjach podjąłem decyzję, że Gmina Porąbka nie otworzy swoich przedszkoli w dniu 11 maja 2020r.

Dyrektorzy przedszkoli zostali zobowiązani do stworzenia odpowiednich procedur oraz przygotowania przedszkoli na przyjęcie dzieci zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Początkowo chęć powrotu przedszkolaków do każdego z przedszkoli zgłosiło co najmniej kilkunastu rodziców. W chwili obecnej rodzice, po uzyskaniu informacji o ograniczeniach w przedszkolach (m.in. brak dywanów, zmniejszenie liczby zabawek, częsta dezynfekcja, obsługa dzieci przy czynnościach fizjologicznych w maseczkach, rękawiczkach i fartuchach ochronnych, brak wyjść na spacery itd), lawinowo rezygnują z posyłania swoich dzieci do placówek.

Biorąc pod uwagę czynniki ryzyka, a mając na względzie bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkoli, podjąłem decyzję, że przedszkola prowadzone przez Gminę w dalszym ciągu będą nieczynne do dnia 24 maja 2020r.

Jednocześnie informuję, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat nadal przysługuje rodzicom, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

Na dzień dzisiejszy zasiłek ten przysługuje do dnia 24 maja 2020r.

 

WÓJT GMINY PORĄBKA
PAWEŁ ZEMANEK

foto. Pixabay

 
 
2020-05-06
Wznawiamy działalność Punktu Konsultacyjnego w Bujakowie !
zdjęcie do wpisu Wznawiamy działalność Punktu Konsultacyjnego w Bujakowie !
 

Od dnia 4 maja 2020 r. można ponownie korzystać osobiście ze wsparcia naszych specjalistów.  Specjaliści dyżurują na miejscu: ul. Bielska 22, Bujaków (obok biura sołtysa) lub tel. 33/843 28 78 : terapeuta ds. uzależnień D. Elżbieciak (pon. i wt. 16.00 – 18.00), terapeuta ds. uzależnień E. Drabek (śr. 17.30 – 19.00), psycholog dziecięcy A.Szewczulak (ostatni czw. miesiąca 16.00 – 18.00), radca prawny mec.M.Spychała (śr. 14.00 – 16.00). Przypominamy, iż pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy świadczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: przewodnicząca GKRPA (pon.  15.30 – 17.30)  tel. 732 719 775, Sekretarz GKRPA (czw.  15.30 – 17.30) tel. 509 965 543. Wszystkie usługi realizowane są bezpłatnie w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby potrzebujące zachęcamy do kontaktu. Wszelkie sprawy dot. spraw społecznych tj. uzależnienia od alkoholu oraz profilaktyki w zakresie zdrowia realizuje: Urząd Gminy Porąbka GKRPA, ul.Krakowska 3, 43 – 353 Porąbka, tel. 33 827 28 06

Dyżury terapeutów ds.uzależnień prowadzących grupy wsparcia nadal świadczone są telefonicznie :   środa 17.00 – 19.00 tel. 508 731 572, czwartek  17.00 – 19.00 tel. 605 250 096.

 

 
 
2020-05-06
K O M U N I K A T
zdjęcie do wpisu K O M U N I K A T
 

 

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach, informuje,  że od dnia 11 maja 2020r. ( poniedziałek)

- autobusy będą kursować, zgodnie z rozkładem jazdy obwiązującym  w dni robocze bez kursów szkolnych .  

 

 
 
2020-05-05
OTWARCIE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH od 11 maja.
zdjęcie do wpisu OTWARCIE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH od 11 maja.
 

Wójt Gminy Porąbka informuję, że otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Porąbka nastąpi w dniu 11 maja 2020r. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dyrektorów placówek.

Jednocześnie informujemy, że otwarcie wymienionych placówek edukacyjnych nastąpi zgodnie z zachowaniem rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i GIS. Aktualny tydzień będzie tygodniem organizacyjnym, podczas którego placówki zostaną przygotowane i przystosowane do prowadzenia zajęć w bezpieczny sposób.

 
 
2020-05-05
zdjęcie do wpisu Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka
 

Informacja z dnia 5 maja 2020 roku
w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka, zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Porąbka oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

więcej
 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.